Wučerjo SGB wokrjesny mišter

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Pedagogojo-volleyballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej po sydom lětach zaso titul wokrjesneho mištra zawěsćili. Wot lěta 1992 je to nětko dźesaty pokal, kotryž pyši witrinu Budyskeho serbskeho kubłanišća.

Porjedźenka W sportowym rozprawnistwje wo 31. Hušćanskich parkowych běhach na 3. stronje wčerawšeho wudaća Serbskich Nowin smy mylnje wopačne mjeno pod wobraz pisali. Sportowc ze startowym čisłom 1061 njeje Roman Měrćink z Baćonja, ale Handrij Bejmak ze Sćijec. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Redakcija SN

Kontery k.o. woznamjenjeli

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

ST Zeleno-běli Bukecy

– SJ Chrósćicy 4:1 (0:0)

Zestawa hosći: Králíček – Dehn, Teichmann, Šafář, Dórnik, Kunze (34. Zahrodnik), Runt, Domaška, Młynk (74. Latkolik), Šmit, Věchet

Z chětro skromnym kadrom podachu so koparjo Chróšćanskeje SJ minjenu sobotu na dypkowu hru do Bukec. Nimo Cyža a Žura pobrachowachu tež hišće Schulze, Bětnar, Šiman a Pöpel. Tak dyrbješe so samo zaso kotrenar SJC Latkolik hrajnu drastu woblec. Njedźiwajcy toho Chróšćenjo partiju wot spočatka postajachu a mějachu Bukečanow kruće w rukach. Stoprocentowsku móžnosć pak přiwšěm wuwostajichu. Po přihrawce Runta móhł Věchet wrota třělić, k zadźiwanju fanow a sobuhrajerjow pak to nječinješe. Hosćo mějachu přez derje wuhrate kombinacije dalše šansy. Falowaceje konsekwency w zakónčenju dla pak so ničo naspomnjenjahódne njesta. Tak dźěše z 0:0 do kabiny.

Wuslědki (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Budissa Budyšin – Berlinski AK 1:3 (0:1)

1. Zwickau 34 77  : 30 77

2. Berlinski AK 34 68  : 22 77

3. Nordhausen 34 59  : 39 61

4. BFC Dynamo 34 66  : 48 56

5. Neugersdorf 34 52  : 48 54

6. Babelsberg 03 34 49  : 29 53

7. Jena 34 43  : 33 53

8. Neustrelitz 34 53  : 42 51

9. Auerbach 34 52  : 44 50

10. Hertha BSC II 34 52  : 59 48

11. RB Lipsk II 34 49  : 48 44

12. FC Viktoria 34 46  : 62 38

13. Budissa Budyšin 34 46  : 47 37

Zasłužene dobyće

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

FV Arnsdorf

– ST Marijina hwězda 1:2 (0:1)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Bejmak, Škoda, Łušćanski, Lipič, Njek, Bělk, Jurš, P. Schmidt (73. Hübner), Winkler, Pakoßnick

Dypkownje do derbyja přećiwo SJ Njebjelčicam je so prěnje koparske­ mustwo ST Marijineje hwězdy na dobyćerski puć wróćiło. Najebać wosom pobrachowacych hrajerjow móžeše wone w Arnsdorfje pola štwórteho ta­bulki dobyć. Po spočatnej fazy z mno­himi špatnymi přihrawkami na woběmaj stronomaj pak sadźachu Pančiče­njo prěnje akcenty. Po dołhim wotkopje wrotarja Šmita pře­zběhny Winkler wrotarja domjacych. Zo by bul tež woprawdźe a wěsće do wrotow šoł, stłóči jón Jurš přez wrotowu liniju. Krótko do połčasa kombinowaštaj so Pakoßnick a Jurš do šěsnatki přećiwnika a Jurš wotzamkny rjanu kombinaciju z třělwu do žerdźe.

Na 31. Hušćanskich parkowych běhach je so tež tójšto serbskich běharkow a běharjow wobdźěliło. Romanej Měrćinkej z Baćonja (nalěwo) poradźi so w jeho sk triumf na distancy 14,6 kilometrow. Manuela Jurkowa z Łupoje (srjedźa) doby w starobnej klasy (sk) běh na čarje 7,3 kilometrow. Jurij Nuk z Budyšina (naprawo) je 7,3 km běžał a tohorunja třeće městno w sk wobsadźił a Handrij Bejmak ze Sćijec bu na samsnej čarje třeći w swojej sk.Jörg Stephan

Přećiwnik sylniši był

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– LSV Hory 1990 1:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Gloxyn – von Köding (74. Matka), St. Bjeńš, Lulak, Korjeńk, Wałda, Schultz, Šewc, Šołta, Bejmak (74. M. Kurjat), Domaška

Wjac hač 100 přihladowarjow dožiwi wčera w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa načolnu koparsku hru mjez Sokołom Ralbicy/Hórki a tabulkowym susodom z Horow. Kaž hižo w minjenych tydźenjach dyrbjachu domjacy někotrych hrajerjow zranjenja dla narunać. Tak přewza tež hnydom hósć z Horow komando a daše bul cyle měrnje w swojich rjadach běžeć. Sokoljo njemějachu scyła wulce móžnosć, sej jón wudobyć. Dwójce pak so jim to poradźi a hnydom startowachu strašne kontery. Fabian Korjeńk kaž tež Antonius Wałda pak najlěpše šansy wuwostajištaj. Na tamnym boku zadźěwa Gloxyn z dwěmaj wulkotnymaj paradomaj zastatkej, w 33. min. pak bě bjezmócny. Wotfalšowana flanka docpě swobodnje stejaceho Pohla, kiž z dźesać metrow fulminantnje přetwori.

Tri-team wuspěšny

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:
Serbscy triatleća Beno Šołta z Miłoćic, Marian Žur a Daniel Matka z Lejna su so na 21. błótowskim duatlonje w Brjazynje nad jazorom wobdźělili. Wšitcy třo startowachu na ludosportowej distancy 5km běhanje – 22km kolesowanje – 2km běhanje. Cyłkownje bě 117 sportowčow a sportowcow cil doc­pěło. Po sylnym běhanskim wukonje na prěnjej a druhej běhanskej čarje zaměstni so Šołta w cyłkownym hódnoćenju na 10. městnje, z čimž bě jara spokojom. „Njejsym dwaj a poł měsaca trenować móhł, dokelž běch w dowolu a mějach nimo toho ćeže z Achillesowym paskom. Hladajo na to sym jara spokojom“, Šołta rjekny. Wón steješe w Błótach samo na podesće, dokelž bu w swojej sk druhi. Tež Marianej Žurej a Danielej Matce poradźi so w jeju sk skok na dobyćerski podest: Žur bu třeći, Matka druhi. Jurij Bjeńš

Po wurjadnych wuslědkach volleyballistow Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w hali wubědźuja so woni nětko w pěsku, a to we wobłuku wuchodosakskeho finala. W Budyskej Sprjewinej kupjeli započachu so regionalne wurisanja ze starobnej skupinu III, w kotrejž su sej beachvolleyballisća SGB slěbro wuwojowali.

Widźał, słyšał, napisał (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Što by sport był bjez zahoritych přiwisnikow? Někotryžkuli wuběrny wukon njehodźał so bjez podpěry přihladowarjow docpěć. Tež hdyž je to husto z wulkimi wudawkami zwjazane, wo trěbnym swobodnym času nochcu scyła rěčeć, jězdźa ludźo rady sta kilometry, zo bychu swojim idolam bliscy byli a jim přiwyskali. Podobnje budźe to w juniju, hdyž so Serbja do Južneho Tirola nastaja, zo bychu łužiskej koparskej mustwje pohonjeli. Wězo njeda so to přirunać z wulkimi wubědźowanjemi, kaž na přikład w zwjazkowej kopańcy abo w motorsporće, zmysł pak je samsny a na wotpowědnej euforiji njebudźe falować, toho sym sej wěsty. Nimo toho da so wulět do Italskeje zwjazać z dowolom w krasnej krajinje. Móžu to woprawdźe horco do­poručić. Znaju kónčinu wokoło Puster-Garder- a Ahrntala, hdźež so europeada wotměje, z někotrych zymskich dowolow. Bohužel njemóžu sobu. Sym runje w tym času na motorsportowych wubědźowanjach w Francoskej a Němskej zasadźeny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND