Dotal njespokojaca sezona za staru gardu Sokoła

wutora, 02. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tak prawje Ralbičanscy Sokoljo w lětušej sezonje na nohi njepřińdu. Z dźesać hrow wuzbytkowachu dotal jenož sydom dypkow. Foto: Konstantin Hrjehor Tak prawje Ralbičanscy Sokoljo w lětušej sezonje na nohi njepřińdu. Z dźesać hrow wuzbytkowachu dotal jenož sydom dypkow. Foto: Konstantin Hrjehor

Po dwěmaj lětomaj přestawki koronapandemije dla přewjedu lětsa wot započatka apryla hač do srjedź septembra zaso winowatostne a pokalny hry we wólnočasnej koparskej lize starych knjezow. Tež Sokoljo z Ralbic su so znowa přizjewili. Woni pak maja lětsa chětro ćeže swój rytmus a hrajny niwow lět do nanuzowaneje přestawki docpěć. Cyłkownje hraje wosom mustwow w stafli. Mustwowy nawoda Sokołow Maik ­Brězan poda dźensa zjimanje ­prěnjeje połserije.

wozjewjene w: Sport

Galerija

Handrij Šwejda z Pěskec je w dotalnych winowatostnych dypkowych hrach za staru gardu Sokoła Ralbicy/Hórki troje wrota docpěł. Z tym je wón zhromadnje z Koslowčanom Bosćijom Lulakom najlěpši třělc Sokoła. Foto: Konstantin Hrjehor
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND