Dalše sakske finale za bičwolejbulistow gymnazija

wutora, 13. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Holcy a hólcy 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu w regionalnym bičwolejbulowym finalu w Sprjewinej kupjeli złoto. Woni kwalifikowachu so za krajne finale, kotrež budźe 26. junija w Drježdźanach. Stejo wotlěwa su to: Florian Bulank, Sarah Bretšnajderec, Niklas Šnajder, Xenia Koberec, Mato Dźisławk, Josephina Bretšnajderec, kapitan Elias Kummer, Sophie Matješkec zhromadnje ze sportowymaj wučerjomaj Gabrielu Jendrewscynej a Měrkom Korjeńkom.  Foto: Měrko Korjeńk Holcy a hólcy 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu w regionalnym bičwolejbulowym finalu w Sprjewinej kupjeli złoto. Woni kwalifikowachu so za krajne finale, kotrež budźe 26. junija w Drježdźanach. Stejo wotlěwa su to: Florian Bulank, Sarah Bretšnajderec, Niklas Šnajder, Xenia Koberec, Mato Dźisławk, Josephina Bretšnajderec, kapitan Elias Kummer, Sophie Matješkec zhromadnje ze sportowymaj wučerjomaj Gabrielu Jendrewscynej a Měrkom Korjeńkom. Foto: Měrko Korjeńk

Najstarša šulerska starobna skupina bičwolejbula je w Sprjewinej kupjeli regionalne finale přewjedła. Šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ mjez třomi šulemi złoto a kwalifikowachu so za sakske finale w Drježdźanach.

Při rjanym słónčnym wjedrje wotmě so wuchodosakske finale bičwolejbulistow w starobnej skupinje II w Budyskej Sprjewinej kupjeli. Po dobyću młódšich wuknjacych SGB (SN rozprawjachu) radowachu so nětko tež šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnika z kapitanom Eliasom Kummerom nad złotom. Tež woni pojědu 26. junija do krajneje stolicy, zo bychu w sakskim finalu sobu wo medalje wojowali.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Šulerki a šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy (w módrych T-shirt ach) běchu sej njedawno ze swojim sportowym wučerjom Sćěpanom Wjenku (stejo naprawo) bronzu při wuchodosakskim finalu we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ wudobyli (SN rozprawjachu).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND