Sport (30.06.23)

pjatk, 30. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowoborny sport

Kameradki a kameradojo dobrowólnych a dalšich wohnjowych woborow z cyłeje Sakskeje wubědźuja so 1. julija w Trjebinje wo Sakski cup. Zarjadowar budźe Krajny woborny zwjazk Sakskeje, wuhotowar Trjebinska dobrowólna wohnjowa wobora. Dorost, žony a mužojo wubědźuja so wot 10 hodź. na sportowym arealu w hašenju, skupinska stafeta, łaženje po rěblu a běh přez zadźěwki.

Dźensa jubilejny turněr

W Ralbicach swjeći sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy/Hórki wot dźensnišeho do 2. julija „100 lět sport w Delanach“. Dźensa wot 18 hodź. kopa stara garda Sokoła Ralbicy/Hórki, ST Marijineje hwězdy, ST Radwor a SJ Njebjelčicy. Mjenowane cyłki su so za jubilejny 25. turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła přizjewili. Sobotu a njedźelu w Ralbicach potom přez cyły dźeń sportuja.

Dynamo w měsće

Prěnje koparske mustwo Dynama Drježdźany hraje jutře, sobotu na Budyskej Młynkec łuce přećiwo prěnjemu koparskemu zastupnistwu Budissy Budyšin. Sudnik přihotowanskeje partije, kotraž započnje so w 16 hodź., budźe serbski referee Michał Neter z Njeswačidła.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND