Hosćićel swětoweho mišterstwa dale sobu hraje

wutora, 01. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hayley Raso (16) po prěnich wrotach přećiwo Kanadźe  Foto: dpa/Scott Barbour Hayley Raso (16) po prěnich wrotach přećiwo Kanadźe Foto: dpa/Scott Barbour

Po tym zo sta so Nowoseelandska njedźelu z přihladowarjom swójskeje party, přetra Awstralska wčera předkoło. Po dobyću 4:0 přećiwo Kanadźe zaćahnychu Awstralčanki na domjacym swětowym mišterstwje kopańcy žonow jako prěni skupiny do wosmifinala. Prašenje wšěch prašenjow wujasni so hižo 60 mjeńšin do zahwizdanja. Jako wozjewichu zestawa mustwa bě jasne, zo nawróći so nošerka Awstralskeje nadźije Sam Kerr do kadra. Ofensiwna hrajerka FC Chelsea sedźeše po wustrowjenym zranjenju bristwow drje jenož na ławce, tola wěstosć, zo móže wona w nuzowym padźe zapřimnyć, pohonjowaše hosćićelki. Hižo w dźewjatej mjeńšinje warješe so stadion prěni raz, jako Hayley Raso z 13 metrow k 1:0 nawjedowanju do dołheho róžka trjechi. Olympiski dobyćer Kanada skutkowaše hnuty a trjebaše někotre mjeńšiny, zo by so wot zažneho šoka zhrabał. Potom pak bě Raso hižo zaso wuspěšna. Tónraz reagowaše wona po róžku a zmylku wrotarki Sheridan, kotraž nimo bula pjasćowaše, najspěšnišo: 2:0 (39.). Krótko do toho běchu Awstralskej pozdatnje korektne wrota minimalneje nimohrě dla wzali.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND