Dobry test přećiwo Wojerecam

štwórtk, 03. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Denny Gloxyn (nalěwo, Ralbicy) a Adrian Woko (naprawo, Ralbicy) dyrbještaj Wojerowčana atakěrować, zo njeby jimaj wućeknył. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec Denny Gloxyn (nalěwo, Ralbicy) a Adrian Woko (naprawo, Ralbicy) dyrbještaj Wojerowčana atakěrować, zo njeby jimaj wućeknył. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

Sokoł Ralbicy/Hórki – Wojerowski FC 1:2 (0:1)

Za Ralbicy zasadźeni: Chr. Gloxyn – Matka, Schultz, A. Wałda, Rachela, Šiman, D. Šołta, Kurjat, D. Gloxyn, P. Šołta, B. Bejma, Ričel, Kunze, Budar, Woko

Po serbskim supercupje tydźenja w Njebjelčicach hrajachu chowancy trenarja Tomaša Henčela doma w Ralbicach přećiwo Wojerecam. Tamniši koparski cyłk hraje w krajnej klasy, potajkim ligu wyše hač Sokoljo. Tuž běše jasne, zo změje škit Sokoła tójšto dźěła.

Hižo po pjeć mjeńšinach mějachu ­hosćo dwójce wulku składnosć k nawjedowanju. Z wjele zbožom pak tomu ­Sokoljo zadźěwachu. Scyła běše w prěnich mjeńšinach widźeć, zo běchu Wo­jerowčenjo dobre mustwo. Ralbičenjo dyrbjachu so najprjedy namakać. W 22. min. pak prěni raz klinkaše. Wojerowčan předrě so přez lěwu stronu do šěsnatki a hraješe bul prěki, hdźež Eric Schönfelder přetwori. Sokołam so přewjele njeporadźi, dokelž bul w natwarje přečasto přezahe zhubichu. Škit pak so popadny a wjace wjele njedowoli. Krótko do połčasa pak hosćo znowa rjenje kombinowachu. Wrotar Christoph Gloxyn pak móžeše bul z nohu wotwobarać.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND