Sokoljo dobru reakciju pokazali

póndźela, 04. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

TSV Wachau –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:3 (0:2)

Bolostnu poražku dyrbjachu Sokoljo z Ralbic minjeny kónc tydźenja přećiwo Radworjej poćerpić. Wrotar Christoph Gloxyn rjekny po hrě: „To dźensa ničo njebě, ale to dobre na kopańcy je, zo móžeš hižo přichodny raz zaso reakciju pokazać a přichodnu hru hrajnišćo jako dobyćer wopušćić“. A tak so sobotu we Wachauwje tež sta. Fabian Korjeńk dyrbješe jako nutřkowny škitar wupomhać a Křesćan Bejmak nadběhowaše. Wobaj Pěskečanaj pokazaštaj wulkotny wukon a běštaj dobraj garantaj za dobyće.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND