Ći mali su přikład

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Eva Jähnigen   Foto:  Milenka Rječcyna Eva Jähnigen Foto: Milenka Rječcyna

Eva Jähnigen (Zeleni) je přirjadnica za wob­swět a komunalne hospodarstwo w Drježdźanach. Swojich wuskich stykow do Łužicy dla wona gmejnu Njebjel­čicy derje znaje. Milenka Rječcyna je so z politikarku rozmołwjała.

Što Was pohnuwa, mjeztym hižo třeće lěto, zarjadowanje Stories of Change přewodźeć?

E. Jähnigen: Tónle kruh skići rum za to, ideje do přichoda wuwiwać. Te hodźa so potom wupruwować a na wopraw­dźite projekty přetworić. Wone wopřijimaja změny. Tele projekty nimaja jeno sebje same we wóčku, ale cyły swět. Napjatosć knježi při tym, dokelž w tymle kruhu wuwite a předstajene ideje so z wuskeho kruha wułamaja a docpěwaja ludźi, kotřiž so z tematiku perspektiwy dotal zaběrali njejsu, abo pytaja rozrisanje za swoje ideje.

We wobłuku zarjadowanja bu tež film wo Njebjelčicach pokazany. Z kotreje přičiny sće so z Njebjelčicami zaběrała?

E. Jähnigen: My we wulkej stolicy Sakskeje hdys a hdys dožiwjamy, zo su nam mjeńše gmejny z přikładom, dokelž su hibićiwše a zamóža so spěšnišo mjez sobu wo tym dojednać, što je trajne a što wjes trjeba. Njebjelčicy su nam zapřijeće a za nas dwójnje zajimawe. Wone su serbska komuna, a tamniši wobydlerjo mysla daloko do přichoda. A měnju, zo móža wulke města wot małych gmejnow wuknyć.

Kak sće z Njebjelčicami zwjazana?

E. Jähnigen: Běch šěsć lět zapósłanča Sakskeho krajneho sejma w frakciji Ze­lenych. Znaju kraj a sym so ze serbstwom rozestajała kaž tež z wuwićom komunow. Tuž su mi Njebjelčicy znate.

Što maće za nošne w tutej a dalšich serbskich gmejnach?

E. Jähnigen: Myslu sej, zo serbscy lu­dźo­ zhromadźenstwo na wosebite wašnje haja. Woni dźěłaja za swoju kulturu. A to so zaso nas dótka. Wšako su Drježdźany słowjanskeho pochada, štož sej wjetšina hišće wuwědomiła njeje. Ale mjeno města to hižo přeradźa. Serbskosć je něšto, štož Drježdźany sobu wučinja. Wona słuša k našim korjenjam.

Hdźe we Łužicy sće sej swoju najlubšu městnosć wotkryła?

E. Jähnigen: Moje najlubše město je tuchwilu Budyšin ze wšěmi swojimi wšela­kimi wobrazami. Jako přebywach dlěje ze swo­jimi dźěćimi w sprjewinym měsće, widźach, zo na přikład tamniši Serbski­ muzej wjacedimensionalnje w našim regionje skutkuje. To je moje dźěći inspirowało.Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND