Dźěłaj a spěwaj w chórowym lěhwje

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chór 1. serbskeje kulturneje brigady njeje w probowym lěhwje jeno nowe spěwy nazwučował, ale zhromadnje tež póstničku swjećił.  Foto: Sylwija Rječcyna Chór 1. serbskeje kulturneje brigady njeje w probowym lěhwje jeno nowe spěwy nazwučował, ale zhromadnje tež póstničku swjećił. Foto: Sylwija Rječcyna

Jako druzy młodostni hišće póstnicy w Kulowje swjećachu, podachu so hólcy a holcy chóra 1. serbskeje kulturneje brigady do proboweho lěhwa. Wot róžoweje póndźele přebywachu mjeztym dźesaty raz štyri dny w Mjezynarodnym duchownym centrumje w čěskich Hejnicach. Něhdyši klóšter skića z rjanym hotelom a wulkej awlu optimalne wuměnjenja za zwučowanje. Nawoda chóra Friedemann Böhme wujasni šulerjam wažnosć přichodnych dnjow, wšako su wone zakład za lětuše koncerty chóra. Tuž dyrbjachu tójšto nowych spěwow nazwučować. Za to bě dirigentej mecosopranistka Tanja Donatec k pomocy, kiž přewjedźeše ze šulerjemi hłósne zwučowanja.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND