Wjacore wjerški na ewangelskim cyrkwinskim dnju

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mjeztym 72. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń wotměje so 2. a 3. junija w Hodźiju. Marko Wjeńka je so wo tym z čłonom předsydstwa Serbskeho ewangelskeho towarstwa Měrćinom Wirthom rozmołwjał.

Čehodla je ewangelski cyrkwinski dźeń lětsa w Hodźiju?

M. Wirth: Smy jón lěta 2006 posledni raz w Hodźiju přewjedli. Mjeztym je so wosada derje wuwiła. Z Christophom Rummelom mamy tam duchowneho, kiž so jara za serbske kemše angažuje. Nimo­ toho prócuje so Hodźijska Bjesa­da z Geratom Krawcom na čole wo to, serbsku rěč w cyrkwi wožiwić. To chcemy hódnoćić.

Na kotre wjerški smědźa so wopytowarjo wjeselić?

M. Wirth: Prěni tajki budźe bjezdwěla hižo sobotu w 15 hodź. na Hodźijskim kantoraće. Tam přednošuje Trudla Malinkowa pod hesłom „Na serbskich slědach po Hodźijskej wosadźe“. To budźe jara zajimawe, wšako so referentka za serbske pomniki zašłych časow wosebje zajimuje. Přednošk móžu tuž jara doporučić.

Što čaka na hosći cyrkwinskeho dnja njedźe­lu?

M. Wirth: Zahajimy dźeń w 10 hodź. z kemšemi z Božim wotkazanjom, kotrež Serbski rozhłós originalnje wusyła. Prěduje superintendent Jan Malink z Budyšina. Zdobom su kemše za dźěći. Po wobjedźe a připołdnišej přestawce z ludowymi spěwami a ze wšelakimi přinoškami w hosćencu „K jelenjej“ dožiwimy scenisku hru Slepjanskich šulerjow wo fararju Bohuměru Rejslerju na žurli mjenowaneho hosćenca. Horliweho zasa­dźenja za Serbow dla su nacionalsocialisća Rejslerja 1938 ze Slepoho wuhnali. Pozdźišo bě wón hač do swojeje smjerće serbski farar w Budestecach.

Změjeće wosebitych hosći na ewangelskim cyrkwinskim dnju w Hodźiju?

M. Wirth: Zastupnikow cyrkwinskeje wyšnosće lětsa njewočakujemy. Swoje wobdźělenje přilubił pak je předsyda Domo­winy Dawid Statnik. Wjeselimy so na zajimawe rozmołwy a dobru naladu na cyrkwinskim dnju. Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND