Dóstanje zaso originalny zynk

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wo nadrobnosćach restawracije Łazowskich pišćelow je wuměłski nawoda firmy Eule njedawno Güntera Wjenka (wotprawa) z Łazowskeje wosadneje cyrkwinskeje rady informował.  Foto: Andreas Kirschke Wo nadrobnosćach restawracije Łazowskich pišćelow je wuměłski nawoda firmy Eule njedawno Güntera Wjenka (wotprawa) z Łazowskeje wosadneje cyrkwinskeje rady informował. Foto: Andreas Kirschke

Budyska pišćeletwarska firma Eule resta­wruje tuchwilu pišćele Łazowskeje ewangelskeje cyrkwje. Patoržicu maja wone zaso zaklinčeć. Wo pozadkach je so­ Andreas Kirschke z wuměłskim nawodu firmy Eule Jiříjom Kocourekom rozmołwjał.

Knježe Kocoureko, w kotrym stawje běchu pišćele Łazowskeje cyrkwje do saněrowanja?

J. Kocourek: Wone běchu wottrjebane a přetrjebane. W nutřkownym mnohich pišćałkow zachadźeše hižo wjele lět čerw. Nimo toho běchu někotre jara mazane. To je so špatnje na zwuk pišćelow wuskutkowało.

Kak nuzna restawracija potajkim bě?

J. Kocourek: Jara nuzna. Hdyž so čerw přeco dale žerje, so techniski staw in­stru­menta wočiwidnje pohubjeńša. Wón drje so hnydom njesypnje, ale zynk jara pod tym ćerpi. Dyrbjachmy jednać.

Kotry wuznam Łazowske pišćele poprawom maja?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND