Wuspěšne treningowe lěhwo

póndźela, 19. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebity wobraz ze specielnym fotoaparatom nasta we wobłuku třidnjowskeho treningoweho lěhwa w rudnohórskim sportowym centrumje Rabenberg. Tam přihotowachu so Worklečenjo na dalše hry we sakskej klasy.  Foto: Mato Eckert Wosebity wobraz ze specielnym fotoaparatom nasta we wobłuku třidnjowskeho treningoweho lěhwa w rudnohórskim sportowym centrumje Rabenberg. Tam přihotowachu so Worklečenjo na dalše hry we sakskej klasy. Foto: Mato Eckert

Po třoch hrajnych dnjach za sobu přebywachu wolejbulisća Vikto­rije Worklecy na druhim kóncu tydźe­nja we winowcu w rudnohórskim sportowym centrumje Rabenberg, hdźež mějachu naj­lěpše treningowe wuměnjenja. Tež zhromadnosć a bjesada běštej wažny wobstatk kónca tydźenja.

Z lochkim treningom a zwučowanjemi hrajnych situacijow startowachu Worklečenjo hižo pjatk wječor. Sobotu stejachu tři zwučowanske jednotki na programje. Ćežišćo ležeše na nadaćach a přiwzaćach. Runje w tym wobłuku zhubichu wolejbulisća Viktorije Worklecy w zašłosći tójšto dypkow. Běchu to jara napinace zwučowanja. Dalši akcent bě blokowe dźěło polěpšić. Po wječeri a dalšej treningowej jednotce wjeselachu so wšitcy na mustwowe piwko a mjechke łožo. Njedźelu po snědani čakaše hišće testowa hra na nich. Rezerwa Sportoweho zjednoćenstwa Kamjenica/Harthau bě jim witany přećiwnik. W rjadach Viktorije drje wjele eksperimentowachu, přiwšěm so jasnje přesadźichu. Po wobjedźe so spokojom na dompuć nastajichu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND