Eberhard Schmitt stajnje tež serbske temy wobdźěłał

pjatk, 21. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z małej wustajeńcu skedźbnja Budyska měšćanska biblioteka na skutkowanje jubilara.  Foto: Carmen Schumann Z małej wustajeńcu skedźbnja Budyska měšćanska biblioteka na skutkowanje jubilara. Foto: Carmen Schumann

Čłowjek chcył lědma wěrić, zo agilny domizniski a stawizniski slědźer Eberhard Schmitt dźensa hižo 70. narodniny swjeći. Ženje njebě jemu žana jama přehłuboka a žana wěža přewysoka. Hakle tele dny je na wěžu Budyskeje radnicy zalězł, zo by reparaturu balustrady dokumentował, wo čimž pisaše wčera w SN. Dlěje hač 40 lět Eberhard Schmitt změny w ródnym Budyšinje a zwonka města zapopaduje. W tym času je fundus wjacorych tysac wobrazow zezběrał. Domizniski slědźer pak njedźěła jeno za sebje ­samoho. W njeličomnych publikacijach wón stawiznisce a domiznisce zajimowanym swoje slědźerske wuslědki spřistupnja. Tak pisaše hižo za čas NDR w „Bautzener Kulturschau“. Tež lokalne dźeniki a hamtske łopjeno města jeho přinoški wotćišćachu, mjez druhim wo pozadkach Budyskich nadróžnych mjenow, wo knježich domach a ryćerkubłach abo wo zhubjenych twarjenjach, kaž wo płunarni a mlokarni. We wšelakich nakładnistwach, mjez druhim w Ludowym nakładnistwje Domowina, je swoje knihi a brošurki wudawał, kotrež njeměli w žanym knižnym kamorje přećelow do­mizny pobrachować.

wozjewjene w: Jubilar

Galerija

dalši wobraz (1) Domizniski a stawizniski slědźer Eberhard Schmitt swjeći dźensa w Biskopicach 70. narodniny.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND