W dźiwadźelenju so hižo w dźěćacych lětach pospytał

póndźela, 24. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 Jürgen Njek Foto: Feliks Haza Jürgen Njek Foto: Feliks Haza

Słyšiš-li, zo je rěč wo časnikarju, wědźa ludźo – a to nic jenož w Chrósćicach a wokolinje –, zo je rěč wo Chróšćanu Jür­ge­nje Njeku. Rodźeny 23. januara 1947 w Dobrošicach wotrosće wón pola při­rodneju staršeju, časnikarja Jurja Mencla a jeho mandźelskeje w Chrósćicach. Wu­cho­dźiwši wjesnu zakładnu a srjedźnu šulu kaž tež polytechnisku wyšu šulu w Pančicach-Kukowje nawukny rjemjesło časnikarja w Budyšinje. Tomule rjemjesłu so z wjeselom a lubosću hač do dźensnišeho wěnuje.

Wot lěta 1975 stara so wo časnik na wěži Chróšćanskeje wosadneje cyrkwje, přewjeduje na nim trěbne reparatury a přestaja jón kóžde lěto wot zymskeho na lětni čas a nawopak. Nimo dźěła jako časnikar předawa Jürgen Njek w swojim wobchodźe hižo wjele lět za­stupne lisćiki za najwšelakoriše serbske kulturne zarjadowanja, kaž za woblubowany Mjezy­narodny folklorny festiwal „Łužica“. Tak ludźom zmóžnja sej po krótkim puću ­lisćiki w předpředani wobstarać.

wozjewjene w: Jubilar
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND