Sport (25.02.22)

pjatk, 25. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dźensa kónc naprašowanja

Jednaćel Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) Gojko Sinde je před třomi tydźenjemi naprašowanje čłonskim towarstwam wudźělił, zo by zwěsćił, hač rěči něšto přećiwo winowatostnym koparskim dypkowym hram dorosta. Přičina je, zo smědźa we wšitkich starobnych klasach wot młodźiny G hač do młodźiny B zaso hrać. Jednaćel WFV z toho wuchadźa, zo so wšitke mustwa wobdźěla, a prosy hač dodźensa jenož wo e-mailku, hdyž wobdźělenje na hrach móžne abo wěste njeje.

Spěšnje so přizjewić

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) přewjedźe 9. posedźenje zamołwitych za koparski dorost sobotu, 5. měrca w 9.30 hodź., a to z widejowej konferencu. Hłownje póńdźe wo winowatostne dypkowe hry dorosta w druhej połseriji hrajneje doby 2021/2022 a wo wuhlady na halowe mišterstwa kaž tež na dźěćacu a młodźinsku spartakiadu. Hač do 1. měrca njech so zastupjerjo sportowych towarstwow pod přizjewja. Tohorunja hač do 1. měrca měli zajimcy swoje diskusijne přinoški na andreas.lisch­ pósłać.

Kónctydźenska kopańca

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND