Zajim za aktualne politiske podawki sej wobchował

póndźela, 18. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 Cyril Kola  Foto:  archiw SN/Maćij Bulank Cyril Kola Foto:  archiw SN/Maćij Bulank

Wjelelětny swěrny sobudźěłaćer Serbskich Nowin, bywši šefredaktor časopisa Rozhlad, přełožowar a publicist Cyril ­Kola swjeći dźensa w Budyšinje swoje 95ćiny. Hišće před někotrymi lětami wón wšědne wudaće Serbskich Nowin ze swojimi přinoškami wobohaćeše. Kaž sam rjekny, je jeho tele dopołdniše dźěło młodeho a duchownje čerstweho dźeržało. Byrnjež jemu ćělne brachi mjeztym ­prawidłowne redaktorske dźěło znjemóžnili, so dale za politiske podawki ­wokoło njeho zajimuje a je za styki do ­redakcije přewšo dźakowny.

wozjewjene w: Jubilar
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND