Ličba serbskich potomnikow přiběra

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske pomniki hraja wažnu rólu při skrućenju narodneho wě­dom­ja. Předsydka pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje Trudla Malin­kowa wuzběhny tole minjeny štwórtk na přednošku Budyskim Domowinjanam. Wona zastopnjuje naše pomniki do pjeć kategorijow. Do prěnjeje liča tajke, kotrež skedźbnjeja w němskej abo łaćonskej rěči­ na naš lud a zwjetša hižo njeeksi­stuja, kaž napis wo Serbach­ na zwonje Bu­dyskeje Michałskeje cyrkwje. Tež napis „Templum sorabicum“ za 1781 poswje­ćenu Mužakowsku serbsku Handrijowu cyrkej k tomu słuša. Tónle Boži dom bu 1945 zničeny.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND