Trofeju sej zawěsćili a k tomu fasku přilubjeneho piwa

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kickerowy turněr z woprawdźitymi koparkami a koparjemi bě tež něšto za wóčko. Tu nadběhujetej wrota přećiwnika holcy ze Smječ kec.  Foto: Jörg Stephan Kickerowy turněr z woprawdźitymi koparkami a koparjemi bě tež něšto za wóčko. Tu nadběhujetej wrota přećiwnika holcy ze Smječ kec. Foto: Jörg Stephan

Zakitowar titula swjatkowny turněr w Pěskecach dobył

„Wjesnjan bě nam 50litersku fasku piwa za dobyće přilubił“, rěkaše mjez druhim póndźelu po zakitowanju titula Pěskečanskich wjesnych koparjow. „Tuž je wjeselo hišće wjetše, wšako móžemy nětko hišće dlěje swjećić.“

Znowa běchu Pěskečanki a Pěskečenjo rjany swjatkowny sportowy kónc tydźenja zarjadowali a wuhotowali. Hižo sobotu bě so dźesać mustwow prěni raz we wulkim XXL-kickeru z woprawdźitymi koparkami a koparjemi wubědźowało. Woni běchu při wulkich žerdźach z wlečicami fiksěrowani a móžachu so jenož we wobmjezowanym pasmje hibać. Zajimawe tež bě, zo sedźeše sudnik na hońtwjerskim rěblu, zo by wot horjeka akcije lěpje widźał a zakročić móhł. Chróšćenjo su premjeru w Pěskecach před cyłkom tamnišeje młodźiny dobyli. Třeće městno wobsadźichu Pěskečanske legendy.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND