Warnowanska korona-app wot dźensnišeho wužiwajomna

wutora, 16. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowu warnowansku korona-app móža wobsedźerjo smartfona nětko wužiwać. Wona ma ludźi warnować, hdyž su kontakt k natyknjenym wosobam měli. Kóždy pak sam rozsudźi, hač app wužiwa abo nic. W běhu prěnich hodźin je sej ju wjace hač 10 000 ludźi na smartfon sćahnyło.  Foto: pa/Michael Kappeler Nowu warnowansku korona-app móža wobsedźerjo smartfona nětko wužiwać. Wona ma ludźi warnować, hdyž su kontakt k natyknjenym wosobam měli. Kóždy pak sam rozsudźi, hač app wužiwa abo nic. W běhu prěnich hodźin je sej ju wjace hač 10 000 ludźi na smartfon sćahnyło. Foto: pa/Michael Kappeler

Berlin (dpa/SN). Tak mjenowana koro­na-app je wot dźensnišeho darmotnje wužiwajomna. Kaž zwjazkowe knježerstwo wčera zdźěli, ma wona pomhać rozšěrjenju ­koronawirusa w Němskej zadźěwać, dokelž hodźa so z njej w nuzowym padźe kontakty inficěrowanych wosobow zwěsćić. Tuž je wažne, zo telko ludźi kaž móžno app za mobilne telefony wužiwa. Při tym njeńdźe wo to zwěsćić, hdźe je štó hdy był, ale wo to, ludźi, kotřiž su blisko ­natyknjeneje wosoby byli, warnować, zo su so snano sami z wirusom natyknyli.

Warnowanska app njemóže tomu zadźěwać, zo so sam z wirusom natyknješ. Wona njenaruna ani płaćiwe směrnicy nastupajo dodźerženje wotstawka ani prawidła hygieny. Wona ma dotalne naprawy přećiwo wirusej wudospołnić, z tym zo kontaktne rjećazy pozitiwnje testowanych wosobow přetorhnje.

Nikoho w Němskej njenuzuja korona-app na swojim mobilnym telefonje instalować. To je ryzy dobrowólny rozsud. Zasadnje pak płaći: Čim wjace ludźi app na swojim smartfonje instaluje, ćim wjace z nich móže tónle přidatny škit wužiwać a ćim dokładnišo a wobšěrnišo hodźa so kontakty wuslědźić.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk