Mjezsobna dźakownosć jara wulka

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Gerswit Abt z Łutow (2. wotlěwa) je předsydka Kamjenskeho towarstwa Iniciatiwa dźěći Černobyla. Loni wopyta wona swójbu w běłoruskej wsy Derbiči. Wšako bě Julija (nalěwo) do toho hižo tři tydźenje w Němskej přebywała.  Foto: Hubert Abt Gerswit Abt z Łutow (2. wotlěwa) je předsydka Kamjenskeho towarstwa Iniciatiwa dźěći Černobyla. Loni wopyta wona swójbu w běłoruskej wsy Derbiči. Wšako bě Julija (nalěwo) do toho hižo tři tydźenje w Němskej přebywała. Foto: Hubert Abt

Po tym zo bě wjelelětny předsyda Kamjenskeho towarstwa Iniciatiwa dźěći Černobyla Georg Tietzen z Kamjenca zastojnstwo złožił, je Gerswit Abt z Łutow­ zamołwitosć přewzała.

Łuty (SN/mwe). We Łutach běchu so Abte­cy 1991 ze skutkowanjom tamnišeho lokalneho Černobylskeho towarstwa zeznajomili. Tež dźowka dźensa 58lětneje předsydki towarstwa Iniciatiwa dźěći Černobyla wě so na wony čas derje dopomnić. Wšako bě cyła swójba do přihotow a přewjedźenja pomocnych wuměnow do Běłoruskeje zapřijata.

Tójšto je so w minjenych lětach změ­ni­ło, Gerswit Abt na dźensniše dźěło towarstwa zhladuje. Tak pomocne transporty z drastu wšelakich přičin hižo njeor­ganizuja. Pomoc a wulka kedźbnosć potrěbnym z Minska, cyłeje Běłoruskeje, pak je dale trěbna. „Nimo přećelskich zwiskow dyrbimy přeco zaso na to myslić, zo radioaktiwitu nječuješ. Při dróze w lěsu steji naprawo znamješko z na­pisom ,Kedźbu, radioaktiwita‘, na lěwej stronje pak je hrajkanišćo“, so ze swójbu we Łutach bydlaca starosći.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND