Dźěćacu akciju lětsa wotprajili

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na sportnišću w Pančicach-Kukowje přewjedowachu kóžde lěto na kóncu třitydźenskeho přebywanja dźěći z běłoruskeho Budy-Košeljowa zakónčacy swjedźeń. To bě za wšěch wulke dožiwjenje a jara emocionalne rozžohnowanje. Foto:  Hubert Kokla Na sportnišću w Pančicach-Kukowje přewjedowachu kóžde lěto na kóncu třitydźenskeho přebywanja dźěći z běłoruskeho Budy-Košeljowa zakónčacy swjedźeń. To bě za wšěch wulke dožiwjenje a jara emocionalne rozžohnowanje. Foto: Hubert Kokla

Kamjenske Černobylske towarstwo swjeći 30. róčnicu wobstaća

Kamjenc Mnozy wobydlerjo Wotrowa, Pančic-Kukowa a dalši so zawěsće rady na to dopominaja, zo su w 90tych lětach přewažnje serbske swójby tři tydźenje dźěći z běłoruskeho Černobyla hospodowali. Njebě drje připad, zo słyšachu ně­kotři wobydlerjo Kamjenca nalěto 1990 w rozhłosu namołwu „Noweho foruma“ z Berlina, dźěćom z Černobylskeho regiona wočerstwjenski dowol w swójbach zmóžnić. Woni wobzam­knychu pomhać a starachu so wo dalšich hóstnych staršich a pomocnikow. Hišće w samsnym lěće móžeše so 47 černobylskich dźěći w Kamjencu wočerstwić. Jako so zaso na dom­puć do wot pruhow zajědojće­neje kónčiny nastajichu, bě rozžohno­wanje na woběmaj bokomaj z wjele sylza­mi zwjazane. Kónc samsneho lěta załožichu towarstwo „Iniciatiwa dźěći z Černobyla“ a dachu je jako powšitkownowužitne zapisać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND