Sport (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

Žabjacy běh njebudźe

Sportowe towarstwo Běła-Cunnersdorf je za 26. junij 2020 planowany 17. ža­bjacy běh wotprajiło, sćěhujo poručenje Sakskeho lochkoatletiskeho zwjazka. Klětu pak chcedźa přiwšěm 18. raz běhać, dokelž chce zarjadowar lětsa hišće wirtuelnu formu poskićić, zo bychu sportowcy tola hišće běhać móhli.

Pod Kaponicu zaso trenować

Motorsportowcy smědźa ze swojimi kwadami, pobóčnymi wozami a motocrossowymi mašinami jutře a njedźelu zaso na Jaworskej čarje pod Kaponicu trenować. Zajimcy pak dyrbja wob­kedźbować, zo na internetnej stronje www.mcjauer.de přizjewjenski formular wupjelnja, a to hač do dźensnišeho w 20 hodź. Jutře smědźa wot 9 do 12 a wot 14 do 18 hodź. zwučować, njedźelu wot 9 do 12 a wot 15 do 18 hodź.

Liški pytaja pomocnikow

Sportowy fotograf Werner Müller z Radworja je minjene dny někotrym koparjam kaž tež trenarjej DJK Módro-běłych z Kulowa štyri prašenja stajił. Jednotliwe wotmołwy na prašenja z wobrazami Kulowskeju hrajerjow a trenarja wam tule podamy.

(1) Kak sće so w minjenym času fit dźeržał?

(2) Sće w minjenymaj měsacomaj kontakt­ z kolegami měł?

(3) Što sej za přichod přejeće?

(4) A čeho nadźijeće so hladajo na mustwo­ a towarstwo?

Paul Graf

(1) Sym přistajeny wohnjoweje wobory w Drježdźanach. Tam mamy wězo dosć móžnosćow, sportować. Nimo toho jónu wob tydźeń hač do wosom kilometrow jogguju. Awto spytam wobeńć a so radšo na koleso sydnu.

(2) Wězo přez telefon a moderne medije.

(3) Prěnje naprawy wróćo k normaliće dźě zaso mamy, njech pak je nichtó njeznjewužiwa. Nažel sej tuchwilu přewjele ludźi swójske měnjenje ­two­ri­, a tak tójšto wopačnych in­formacijow w medijach kursěruje. Derje tuž, zo spytaja statne instancy měr wobchować a ludej do swě­domja rěčeć, što je woprawdźe wažne.

Sportowy fotograf Werner Müller z Radworja je minjene dny někotrym koparjam kaž tež trenarjej DJK Módro-běłych z Kulowa štyri prašenja stajił. Jednotliwe wotmołwy na prašenja z wobrazami Kulowskich hrajerjow wam tule podamy.

(1) Kak sće so w minjenym času fit dźeržał?

(2) Sće w minjenymaj měsacomaj kon­takt­ z kolegami měł?

(3) Što sej za přichod přejeće?

(4) A čeho nadźijeće so hladajo na mu­stwo­ a towarstwo?

Bjarnat Korch

(1) Dwójce abo trójce wob tydźeń jědu dołhu čaru z kolesom abo jogguju. Najčasćišo sym sam po puću, druhdy stej tež mandźelska a dźowka pódla.

(2) Z trenarjom Detlefom Scholzu sym časćišo telefonował. Jónu so tež zetkachmoj, zo bychmoj wažne wěcy rozrěčałoj. K tamnym hrajerjam mějach zwisk z pomocu whatsapp-skupiny. Minjenu wutoru smy so po dołhim času wšitcy zaso widźeli, smy běhali a na stacijach trenowali.

(3) Nadźijam so, zo nas bórze zaso normalita dosćehnje, zo móžemy prawidłownje trenować a kopańcu hrać. W prěnim rjedźe pak sej přeju, zo wšitcy strowi wostanjemy.

Pozdźišo so wubědźować

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny přestorča

Nimale hač do kónca su so serbske So­koł­ki a serbscy Sokoljo prócowali, 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny tola hišće přewjesć móc. Wšitke durčka pak wostachu zawrjene. Nětko dyrbja wubědźowanje wotprajić a přesunyć. Jurij Bjeńš je so z rěčnikom Serbskeho Sokoła Janom Hrjehorjom rozmołwjał.

Sobotu, 16. meje, dyrbješe so w Radworju při wysokim saku wo pokal Domowiny hrać. Turněr pak znatych přičin dla nje­budźe. Kak Sokołki a Sokoljo z tym wobchadźeja?

J. Hrjehor: Sportowy swět so přiwšěm dale wjerći. Tajki zakaz hraća dźě njeje někajki ćežki foul z někajkim ćežkim zranje­njom. Mamy hišće dlěje hač poł lěta­ chwile turněr přewjesć. Snano jón tež hišće pozdźišo přewjedźemy, hrać pak budźemy.

Pod hołym njebjom směmy zaso sportować, hygieniske naprawy pak dyrbimy wšudźe dodźeržeć. By to móžno było?

J. Hrjehor: Na wězo, wonka pod hołym njebjom hrać je na kóždy pad opcija. Wo njej smy tež hižo w předsydstwje wura­dźowali a sej koncept zdźěłali.

A čehodla to nječiniće?

Hnydom 23 koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki je so zašły pjatk na Ralbičanske hrajnišćo wróćiło. To měješe trenar Chrystof Gloxyn­ tójšto dźěła, zo by porjadny trening přewjedł a k tomu hišće wěstotne naprawy dodźeržał. Gloxyn bě na njewšědny trening­ derje přihotowany. Wšako je so pola trenarskich kolegow po cyłej Sakskej wobhonił. Foto: Konstantin Hrjehor

Broschinski póńdźe k Borussiji

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

W přichodnej hrajnej dobje dyrbi so regio­nalny koparski ligist FC Energija Choćebuz słužbow nadběhowarja Moritza Broschinskeho wzdać. 19lětneho ćehnje po tučasnje přetorhnjenej sezonje do Poruhrskeje. Tam je wón pola druheho mustwa Borussije Dortmund (BVB) zrěčenje na dwě lěće podpisał.

Zamołwići BVB su sylneho nadběhowarja hižo w dorosće wobkedźbowali, jako hraješe wón za Energiju w zwjazkowej lize­. Pola Borussije Dortmund su zamołwići z nowopřichadom z Łužicy spokojom. Na homepage čorno-žołtych rěka: „Wjeselu so, zo je so Moritz jako talentowany a robustny ‚nowačk‘ za nas rozsudźił. Sym sej wěsty, zo wón cyły swój wulki potencial pola nas zasadźi.“ To pisa Ingo Preuß, sportowy nawoda U 23 Borussije Dortmund.

Z Grabina (Finsterwalde) pochadźacy Broschinski, kiž je lěta 2015 wot Brjazkow/Złeho Komorowa do Choćebuza přišoł, bě pola FC Energije w třećej lize w hrajnej dobje 2018/2019 dźesać razow zasadźeny. W aktualnej sezonje w regionalnej lize je wón 28 winowatostnych hrow absolwował, na 17 wrotach wobdźěleny był a dźewjeć sam třělił. Georg Zielonkowski

Na třećim městnje w tabulce regional­neje koparskeje ligi-sewjerowuchod je FC Energija Choćebuz do koronapřestawki šła. Po wukazach, kiž su w zwisku z pandemiju nastali a kotrež zamołwići krok po krok zaso zběhnu, so we wyšoklasowych ligach prašeja, kak dale.

Za ligi jedyn do tři je Němski koparski zwjazk (DFB) hižo prawidła za nowy start wudał, cyle póćmje pak teptaja po cyłej Němskej mustwa, kotrež w regionalnych ligach hraja. Znajmjeńša tři warianty tuchwi­lu w sportowych towarstwach kursěruja. Druhi tabulki ligi-sewjerowuchod Lok Lipsk faworizuje tak mjenowane rjadowanje po kwocienće, tak kaž je to hižo Němski mjetarski zwjazk (DHB) za swoju zwjazkowu ligu wudał. Lok je z jednej hru w zastatku a by při wuspěchu načolnika Altglienicke přesćah­nył. Tež wo turněrje ze štyrjomi mustwami je rěč, a to swjatkowny kónc tydźenja na neutralnym městnje, snano w Erfurće. Potom móhli prěni štyrjo z regio­nalneje ligi dobyćerja postajić, kiž by­ w relegaciji přećiwo dobyćerjej stafle-zapad nastupił.

Kóžde sportowe towarstwo ma wězo zaměr, zo skići swojim aktiwnym spor­tow­cam a přiwisnikam tak dobre wuměnjenja kaž móžno, tak tež Sportowa jednotka Chrósćicy (SJC).

W minjenej zymskej přestawce je so kołowokoło sportoweho centruma Jednota w Chrósćicach něštožkuli hibało, zo by za druhu połseriju koparjow wšitko spřihotowane było. Na přikład su tam saki wrotow kaž tež saki za nimi wuměnili. Nowe wabjenske tafle nětko při hrajnišću tohorunja wuhladaće. Tak witatej was na woběmaj stronomaj wjetšej a dwu­­rěčnej tafli na domjace hry, kotrejž nastaštej we wobłuku sakskeho fondsa „Łužica – žiwa dwurěčnosć“. Tež w kabinach je so tójšto stało. W myjernjach su nowe kachlicy kładli a nowe duše­ instalowali. Material je gmejna přewostajiła, zwoprawdźili su projekt podpěraćeljo a čłonojo SJC a Ze­leno-běłych z Hórkow dobrowólnje. Wulki dźak wšitkim, kotřiž su Chróšćansku sportowu jednotku na najwšelakoriše wašnje podpěrali. Bjez nich njeby cyły projekt móžny był!

Start 1. a 2. ligi

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Prěnja a druha zwjazkowa koparska liga­ smětej wot přichodneje soboty zaso­ hrać, dyrbitej pak razne wěstotne naprawy dodźeržeć. Mjeztym pak staj w rjadach 2. zwjazkoweho ligista Dy­namo Drježdźany hrajerjej na koronawirus schorjełoj, tak zo dyrbi cyłe mustwo­ do karanteny a njemóže pola Hannovera 96 nastupić. Tu aktualny staw prěnjeje, druheje a třećeje ligi.

Zwjazkowa koparska liga

2. Borussia Dortmund 25 68 : 33 51

3. RB Lipsk 25 62 : 26 50

4. Bor. Mönchengladbach 25 49 : 30 49

5. Bayer Leverkusen 25 45 : 30 47

6. FC Schalke 04 25 33 : 36 37

7. VfL Wolfsburg 25 34 : 30 36

8. SC Freiburg 25 34 : 35 36

9. 1899 Hoffenheim 25 35 : 43 35

10. 1. FC Köln 25 39 : 45 32

11. 1. FC Union Berlin 25 32 : 41 30

12. Eintracht Frankfurt 24 38 : 41 28

13. Hertha BSC Berlin 25 32 : 48 28

14. FC Augsburg 25 36 : 52 27

15. 1. FSV Mainz 05 25 34 : 53 26

16. Fortuna Düsseldorf 25 27 : 50 22

17. Werder Bremen 24 27 : 55 18

18. SC Paderborn 07 25 30 : 54 16

Druha zwjazkowa koparska liga

1. Arminia Bielefeld 25 50 : 24 51

2. VfB Stuttgart 25 41 : 28 45

3. Hamburgske ST 25 48 : 28 44

4. 1. FC Heidenheim 1846 25 34 : 26 41

5. HZ Greuther Fürth 25 37 : 33 36

6. SV Darmstadt 98 25 31 : 31 36

7. Holstein Kiel 25 38 : 38 34

8. FC Rudne horiny Aue 25 34 : 34 34

9. Hannover 96 25 34 : 37 32

10. Jahn Regensburg 25 36 : 42 32

11. FC St. Pauli 25 33 : 32 30

12. VfL Osnabrück 25 32 : 35 29

13. SV Sandhausen 25 30 : 33 29

14. 1. FC Nürnberg 25 34 : 45 29

15. VfL Bochum 25 40 : 45 28

16. SV Wehen Wiesbaden 25 31 : 43 25

17. Karlsruheski SC 25 33 : 46 24

18. Dynamo Drježdźany 25 25 : 41 24

Třeća liga

1. MSV Duisburg 27 50 : 35 47

2. SV Waldhof Mannheim 27 41 : 31 44

3. HZ Unterhaching 27 41 : 32 44

4. SV Meppen 27 50 : 36 42

5. FC Ingolstadt 04 27 47 : 34 42

Měšćanski běh wotprajeny

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Zamołwići sportoweho towarstwa MSV Budyšin 04 su lětuši 27. měšćanski běh, kotryž bě za 12. september planowany, nětko tola wotprajili. W medijowej zdźělence rěka, zo njeje dale wotwidźeć, hdy budu wulkozarjadowanja zaso dowolene a hač hodźa so bjez wobmyslenjow přewjesć.

Přihotowanski team, sponsorojo a spě­chowarjo su so nětko zhromadnje na to dojednali běhanski podawk kompletnje wotprajić. Woni su sej zamołwitosće wědo­mi a chcedźa wosebje dźěći škitać, kotrež so kóžde lěto we wulkej ličbje na tradicionalnym sportowym wurisanju wobdźěleja. Pod hesłom „Budyšin so hiba – nětko ćim bóle!“ pak je za september šulerske běhanske wubědźowanje planowane.

Termin Budyskeho měšćanskeho běha za lěto 2021 hižo steji. Potom ma so 18. septembra přewjesć. Dalše informa­cije w interneće pod www.stadtlaufbautzen.de Kilian Hrjehor

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND