Wobornicy z jubilejom

pjatk, 15. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běły Chołmc. Na 90lětne wobstaće swojeje dobrowólneje wohnjoweje wobory zhladuja wot dźensnišeho hač do njedźele w Běłym Chołmcu. We wobłuku dźensnišeje diskoteki dožiwi publikum show młodźinskich wobornikow z wodu a swěcu. Jutře w 14 hodź. slěduje ćah wobornikow po wsy. Na to prezentuja woni swoju techniku. Wječor budu reje. Njedźelu dopołdnja přeproša na rańše piwko z dujerskej hudźbu a na wobjed z praženym swinjećom.

Za rěčny kurs so přizjewić

Pančicy-Kukow. Wot 20. awgusta hač do 10. decembra 2018 wotměje so w Pančicach-Kukowje 2. natwarjacy kurs (3. semester) serbšćiny. Wučba je stajnje póndźelu wot 19 hodź. hač do 20.30 hodź. w Šuli Ćišinskeho. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Komponist w telewiziji

Podstupim/Budyšin. Přichodne wusyłanje telewizijneho magacina RBB Łužyca jutře w 13.30 hodź. wěnuje so kompo­nistej a nošerjej Myta Ćišinskeho Jurej Mětškej. Dokumentaciju „Jedna gesta, jedyn wodych, jedyn kosmos“ běštej Roman Pernak a Měto Zawadzki w jutrownym času w Budyšinje nawjerćałoj.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND