Zwěrjenc raz hinak dožiwić

pjatk, 07. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Wjacore prózdninske poskitki ma Wojerowski zwěrjenc přichodne dny za šulerjow a jich swójbnych přihoto­wany. Tak móža zajimcy 12. awgusta ze­znać, kak zwěrjenc poprawom funguje. Štó čini­ što a kelko ludźi w zwěrjencu popra­wom dźěła? Na tejle prašeni a dalše Silke Kühn wobšěrnje wotmołwja. Program budźe na mjenowanym dnju w 9 a w 14 hodź. a traje stajnje dwě ho­dźi­nje. Wobdźělenje płaći 39 eurow na swójbu. Dalši prózdninski poskitk wě­nuje so zaběrje zwěrjatow. 19. awgusta móža swójby hromadźe ze Silku Kühn picu do kašćikow schować a sej wšelake hry wumyslić, z kotrymiž su zwěrjata wě­sty čas zaběrane. Program započnje so w 14 hodź. a płaći na swójbu 39 eurow.

Wustajeńcu sej wobhladać

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND