Serbske temy w srjedźišću stali

póndźela, 28. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rudolstadt (SN/JaW). Wjacore serbske temy stejachu kónc tydźenja na hłownej zhromadźiznje němskeje sekcije Mjezynarodneje rady za organizowanje folklornych festiwalow a ludoweho wuměłstwa (CIOFF) w Rudolstadće w srjedźišću. Kaž zdźěli referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda, kiž je ze sobudźěłaćerjom SLA Tobiasom Ruchu a štyrjomi čłonami Slepjanskeho folklorneho ansambla Serbow zastupował, su tam folklorny ansam­bl Slepo oficialnje jako noweho čłona CIOFF přiwzali. Rozsud za přiwzaće bě jednohłósny. Delegatam předstaji serbske kulturne ćěleso jeho předsyda Wolfgang Kotisek.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND