„Mexičenjo“ so přesadźili

srjeda, 06. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Scena z hry Dźiwich mickow (za sakom) přećiwo cyłkej Ryćerjo kokoso weho worjecha  Foto: Pětr Bart Scena z hry Dźiwich mickow (za sakom) přećiwo cyłkej Ryćerjo kokoso weho worjecha Foto: Pětr Bart

Sportowe towarstwo Marijina hwězda bě sej za minjenu sobotu na jubilejny nowolětny turněr ludosportowe volleyballowe cyłki přeprosyło. 14 mustwow hraješe tam wo dobyće. Běchu to zastupnistwa z blišeje wokoliny. Worklečanske Dźiwje micki a Zmjetane črije, za kotrymiž chowachu so hrajerki 1. mustwa Marijinych hwězdźičkow, běštej jeničkej ryzy žonjacej cyłkaj.

W předkole nastupi w třoch staflach kóždy přećiwo kóždemu. Dalše koło hrajachu přez křiž, tak zo wobchowachu sej tež w předkole ći na druhim městnje šansu na dobyće. Mjeztym zo na započatku cyłki ze zdźěla jara rozdźělnymi zamóžnosćemi na so trjechichu, běše niwow w druhim kole jara wurunany. Horco wojowachu wo kóždy bul. Wulke stróžele wubudźi situacija, jako so Gerald Bachmann z mustwa Kopańca starych knjezow po nadběhu zwjeze a ležo wosta. Noha bě w njestrowym kuće zhibnjena. Ze spěšnej medicinskej pomocu dowjezechu sportowca do Kamjenskeje chorownje. Pozdźišo wón zawoła a zdźěli, zo bě noha w zhibadle wukulena. Po krótkim přetorhnjenju móžeše turněr dale hić, nic pak za njeho.

W třećim a poslednim kole wuhrachu městna. Zakitowar pućowanskeho pokala Kukow docpě małe finale a přesadźi so w boju wo třeće městno přećiwo cyłkej Kopańca starych knjezow. W finalu wubědźowaštej so Swinjarnja a Mexiska kóstkowa buda. W kóždym mustwje hrajachu někotři nětčiši a ně­hdyši aktiwni wobwodneje ligi. Tak poskići so přihladowarjam fairne rozestajenje na wysokim niwowje. „Mexičenjo“ přesadźichu so z 15:12 a 15:13.

Při mytowanju dobyćerjow přepoda prezident ST Marijineje hwězdy Pětr Bart kóždemu mustwu čestne wopismo a darik. Prěnje tři městna počesći přidatnje z pokalom. Pětr Bart

Zaměstnjenja: 

1. Mexiska kóstkowa buda   2. Swinjarnja    3. Kukow    4. Kopańca starych knjezow   5. Ryćerjo kokosoweho worjecha  6. Miłoćicy    

7. 08/15

8. Kašecy

9. Zmjetane črije

10. SGB Mix 

11. Wodotryski

12. Bartec swójba

13. Dźiwje micki

14. Zadnja šlipka

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND