Pěskečan z nuklemi wuspěšny

wutora, 19. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Achim Weclich z Pěskec je sej z tutymi štyrinohaćemi na zwjazkowej přehladce w Kasselu titul němskeho wicemištra wudobył.  Foto: Helmut Schippel Achim Weclich z Pěskec je sej z tutymi štyrinohaćemi na zwjazkowej přehladce w Kasselu titul němskeho wicemištra wudobył. Foto: Helmut Schippel

Hižo dlěje hač 30 lět Achim Weclich w Pěskecach rasowe nukle plahuje. Za swoje­ štyrinohače je njeličomne pokale­ dóstał. Najwjetši wuspěch pak žněješe­ wón hakle njedawno.

Pěskecy (HS/SN). Swój dotal najwjetši wuspěch jako plahowar rasowych nukli je njedawno Achim Weclich z Pěskec swjećił. Na zwjazkowej přehladce w Kasselu wubědźi sej předsyda Njebjelčanskeho towarstwa plahowarjow rasowych nuklow titul němskeho wicemištra. Zakład jeho wulkeho hobbyja twori jeho staršiski dom, jako je z nanom na mnohe wustajeńcy jězdźił a sej doma kmanosće plahowanja nukli, kokošow a kačkow přiswojił. Po tym zo bě sej w Pěskecach dom natwarił, přistupi 1985 Chróšćanskemu towarstwu plahowarjow nukli, lěto pozdźišo pak załoži z dalšimi zajimcami Njebjelčanske towarstwo. Wědu staršich plahowarjow a z knihow je runjewon do so srěbał, a wuspěchi jeho dale pohonjachu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND