Lutki „potajnosć“ wuplapotali

wutora, 08. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kak so serbska ewangelska njewjesta hotuje, móžachu wopytowarjo běrnoweho bala  minjenu sobotu na Horach dožiwić.  Foto: Ulrike Herzger Kak so serbska ewangelska njewjesta hotuje, móžachu wopytowarjo běrnoweho bala minjenu sobotu na Horach dožiwić. Foto: Ulrike Herzger

Hory (UH/SN). Wopytowarjam mjeztym 36. běrnoweho bala minjenu sobotu na Horach wobradźi tónle wječor lóštnu hudźbu dujerskeje kapały Horjany, originelnu zabawu, tójšto wjesela, někotre hry a wězo cyle wosebitu wjesnu stawi­zničku. Na tónle programowy dypk stajni hosćo z Horow, Židźinoho a Noweje Łuki kóžde lěto z wosebitej wćipnotu čakaja. Wšako maja čłonojo tradiciskeho towarstwa Halštrowska Hola ze swojim předsydu Dietmarom Koarkom mjeztym dobre nazhonjenja, kak móža serbske nałožki zabawnje předstajić a při tym tež tu abo tamnu wjesnu bladu žortnje sobu zapřijeć. Dalša tradicija po někotrych rejkach a dwurěčnym witanju stej kwasna poliwka a chrěn z howjazym mjasom.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND