Prapremjerje pod kožu šłoj poručenje

póndźela, 30. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z koncertnym wječorom w Haslowje je chór Lipa pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje (prědku srjedźa) 110lětne wobstaće swjećił. Po programje běchu spěwarjo kaž dirigentka widźomnje wolóženi, zo je so wšitko poradźiło.  Foto: Feliks Haza Z koncertnym wječorom w Haslowje je chór Lipa pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje (prědku srjedźa) 110lětne wobstaće swjećił. Po programje běchu spěwarjo kaž dirigentka widźomnje wolóženi, zo je so wšitko poradźiło. Foto: Feliks Haza

Chór Lipa koncert ekstraklasy poskićił

Haslow (SN/JaW). Krótkochwilny a wulce poradźeny serbski koncertny wječor z rejemi k hudźbje kapały Con-tact. Takle hodźi so sobotny koncert składnostnje 110lětneho wobstaća chóra Lipa na žurli Haslowskeho Bizoldec hosćenca zjeć. Mnozy wopytowarjo dožiwichu chórowy koncert ekstraklasy a hódnoćachu prócu a wukon spěwarkow a spěwarjow kaž tež hudźbnicow a hudźbnikow z hrimotacym aplawsom.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND