Organizuje, za čož so sam zahorja

štwórtk, 11. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mario Ryćer před swojim nakładnym awtom W 50, kotrež je na Horje wu stajił  Foto: Alfons Handrik Mario Ryćer před swojim nakładnym awtom W 50, kotrež je na Horje wu stajił Foto: Alfons Handrik

Zo je minjenu njedźelu na Horje w Bóščanskej gmejnje zymske zetkanje přećelow oldtimerow mjez něhdźe tysac ­wopytowarjemi přewšo wulke připóznaće žnjało, je w prěnim rjedźe­ zasłužba Marija Ryćerja. Štwórte tajke zetkanje bě tamniši klub přećelow wlečakow mjeztym organizował. Wot časa załoženja je 47lětny Horjan předsyda 45 čłonow wopřijaceho cyłka.

W žiwjenjoběhu Marija Ryćerja ničo njewšědneho na to njepokazuje, hdźe a na kotre wašnje je sej přiswojił wob­dźiwanja­hódne organizatoriske kmanosće. 1970 w Nowej Jaseńcy rodźeny chodźeše prěnje lěta w Bóšicach a hač do 8. lětnika w Njeswačidle do šule. W Budyšinje nawukny powołanje rěznika. Jako tajki dźěłaše hač do oktobra minjeneho lěta w Budyskim Wjenkec rěznistwje, kotrež wudźeržuje na Horje swójsku rězarnju. Mjeztym dźěła Ryćer we Wětrowskim zawodźe Mammut.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND