W šulskim muzeju wučbu kaž před sto lětami dožiwili

wutora, 03. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Budyscy Domowinjenjo wopytachu zawčerawšim Stróžanski šulski muzej, hdźež wot Siegharda Kozela (nalěwo) wjele zajimaweho zhonichu.  Foto: Jurij Helgest Budyscy Domowinjenjo wopytachu zawčerawšim Stróžanski šulski muzej, hdźež wot Siegharda Kozela (nalěwo) wjele zajimaweho zhonichu. Foto: Jurij Helgest

Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ w Malešanskej gmejnje bě mi­njenu sobotu na dnju wotewrjenych duri na wosebite wašnje přistupny. Čłonki a čłonojo nošerskeho towarstwa Radiška wuhotowachu před 120lětnym šulskim twarjenjom mału hosćinu z kofejom a ty­kancom. Přičina bě 20lětne wobstaće towarstwa Radiška a šulskeho muzeja. Hosćo zbliska a zdaloka, samo z Hamburga a Berlina, wužichu składnosć muzej wopytać a so wo šulskich a serbskich stawiznach małeje wsy w bio­sfe­rowym rezerwaće rozmołwjeć.

Wopytowarjo mějachu móžnosć, z erta­ něhdyšeho šulerja šule, publicista Siegharda Kozela, zajimawostki ze serbskich a šulskich stawiznow zhonić. Dźěći pak dožiwichu šulsku wučbu kaž před sto lětami. Złožujo so na originalnu kni­hu­ zapiskow šulerjow wot lěta 1868 hač do­ 1921 jim rozłožichu, zo bě Stróža tehdy ryzy serbska wjes. Z wjace hač sto hriw­nami so wopy­towarjo hosćićelam za šulsku hodźinu hinašeho razu dźakowachu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND