Chcedźa wustawki zwjazka wobnowić

srjeda, 06. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Strukturna změna a kubłanje w srjedźišću

Choćebuz (SN/JaW). Strukturna změna we Łužicy a serbskorěčne kubłanje budźetej ćežišći lětušeje 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny, kotraž wotměje so 30. měrca w Chróšćanskej „Jednoće“. To připowědźi předsyda Domowiny Dawid Statnik wčera na nowinarskej konferency w Choćebuskim Serbskim domje.

Domowinski zarjad liči z cyłkownje 190 delegatami na zhromadźiznje. Kaž zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ rozłoži, smě kóžde třěšnemu zwjazkej přisłušace towarstwo, njewotwisnje wot wulkosće, třoch delegatow na hłownu zhromadźiznu pósłać. „Na kóžde 50 čłonow jim dalšeho delegata přizwolimy. Tuž pojědźe na přikład župa Delnja Łužica, kotraž ma něhdźe 2 250 čłonow, z 48 delegatami do Chrósćic.“ Přeprosyli su sej na „hłownu“ wjacorych čestnych hosći. Swoje wobdźělenje připowědźili su hižo sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU), zapósłanc Němskeho zwjazkoweho sejma Klaus-Peter Schulze (SPD) a społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wusydlencow a narodne mjeńšiny dr. Bernd Fabritius.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND