Skónčnje dobyće po 12 tydźenjach

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Před wrotami přećiwnika tež wón trěbne zbožo njeměješe: Fabio Viteritti. Foto: Georg Zielonkowski Před wrotami přećiwnika tež wón trěbne zbožo njeměješe: Fabio Viteritti. Foto: Georg Zielonkowski

SG Sonnenhof Großaspach

– FC Energija Choćebuz 0:0

Zestawa hosći: Rauhut – Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter, Bohl, Gjasula, Hemmerich, Marcelo, Viteritti (91. Geis­ler), Mamba

Móžemy so wadźić, hač běštej hrě kopa­rjow FC Energije w Kaiserslauternje a Rostocku, hdźež swjećachu Choćebu­ženjo dwójce dobyće 2:0, wobhladanjahódnej. Wěste pak je, zo słuša předsta­jenje pola SG Sonnenhofa Großaspach na kóždy pak ke kwalitatiwnje lěpšim, kotrež su woni w běhu sezony dotal prezentowali. Ze spěšnych kombinacijow hižo­ ze škita sem nastachu strašne nadběhi. Wjac pak bohužel nic, dokelž mě­ješe nadběhowar Streli Mamba chětro špatny dźeń. Najlěpše šansy (18., 34., 44. 80.) njemóžeše wón wužić. Tež Marcelo de Freitas (74.) a Fabio Viteritti (38.) to lěpje­ činiłoj njejstaj.

Tak zwosta po jednostronskej partiji dosćčinjenje, zo njeje so mustwo FC Energije Choćebuz w boju wo zestup hišće podało.

FC Energija Choćebuz

– SC Preußen Münster 3:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Rauhut, Weidlich, Matuwila, Müller, Schlüter, Bohl, Gjasula, Rangelow (73. Hemmerich), Marcelo (82. Holthaus), Viteritti (68. Geisler), Mamba

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND