Změny koparskich prawidłow wot sezony 2019/2020 (2)

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

14. Wrotar z techniskimi problemami

Wrotar dóstanje bul z wotpohladom wot sobuhrajerja a hrajny nastroj město z ruku z nohu přiwozmje. Nětko smě wón bul hrać a do rukow wzać. Wažne je, zo njeje do přihrawki abo zamjeta wotpohlad měł bul do rukow wzać.

15. Žołte a čerwjene karty pozdźišo wudźěleja

Přewjedźe-li mustwo spěšny wólny kop, móže sudnik žołtu abo čerwjenu kartu ewentuelnje hakle pozdźišo dać. Za foulowane mustwo njesmě mjenujcy žana njelěpšina nastać.

16. Přezahe so wjeselił

Wšojedne hač su wrota płaćiwe a nje­płaćiwe, we woběmaj padomaj wyskanje po docpěću wrotow chłostaja.

17. Barbojte spódnje košle

Spódnje košle smědźa wjacore barby a samo mustry měć, dyrbja pak barbam abo mustrej trikota a rukawam wotpowědować. Tučasne prawidło tak trochu powólnja (lockern) a časej přiměrja.

18. Rozsudy sudnika

Rozsudźi-li sudnik na přikład na wólny kop, njesmě wón swój rozsud hižo korigować.

19. Werbalne přeńdźenja

Wšitke werbalne přeńdźenja sudnik z indirektnym wólnym kopom chłosta.

20. Ruku sudnika šonować

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND