Myta lutkam a starym zajacam poručenje

pjatk, 04. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W tróšku njezwučenej perspektiwje přepoda předsyda Domowiny Dawid Statnik (nalěwo) dźěćom předšulskeje skupiny Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ wosebite čestne wopismo. Wone su jedyn z dweju lawreatow Myta Domowiny za dorost 2019, kotrež je třěšny zwjazk srjedu na swjatočnosći w Budyšinje spožčił.  Foto: SN/Maćij Bulank W tróšku njezwučenej perspektiwje přepoda předsyda Domowiny Dawid Statnik (nalěwo) dźěćom předšulskeje skupiny Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ wosebite čestne wopismo. Wone su jedyn z dweju lawreatow Myta Domowiny za dorost 2019, kotrež je třěšny zwjazk srjedu na swjatočnosći w Budyšinje spožčił. Foto: SN/Maćij Bulank

Wuznamjenjenja Domowiny na swjatočnosći w Budyšinje spožčili

Budyšin (SN/at). „My smy jedyn, dwaj, tři, Malešanske lutki“, spěwachu dźěći předšulskeje skupiny Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ takrjec jako dźak za wuznamjenjenje z Mytom Domowiny za dorost 2019. Předsyda Dawid Statnik je předwčerawšim kóždemu dźěsću wosebite čestne wopismo přepodał, a to na mytowanskim zarjadowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje. Jim a runje tak přitomnym staršim so Statnik dźakowaše, „zo wy bohatstwo dwurěčnosće dźěćom dale dawaće“.

Kaž ći mali wopokaza so tež hudźbnik Józef Brězan jako hódny lawreat Myta Domowiny za dorost. K tomu Franciska Albertowa w lawdaciji zwěsći, zo wuznamjenjeny „dopokazuje, zo je serbska rěč žiwa a zo móžeš ludźi tež z hudźbu za nju zahorjeć“: Ze swójskej interpretaciju znateje­ pěsnje „Pod Kulowom we holi“ to Józef Brězan potwjerdźi.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND