Adwentnička ZSW zdobom rezimej

wutora, 10. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Adwentnička Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW) bě towarstwu lětsa zdobom přičina, minjene lěto retrospektiwnje rozjimać a wo wuhladach na přichod sej mysle wuměnjeć. Přiwšěm bu swjedźeń wězo tež kulturnje wobrubjeny.

Budyšin (SN/bn). Po witanju něhdźe 30 hosći wčera w Budyskej Röhrscheidtowej bašće zahaji předsyda ZSW Jan Bělk wječor z powšitkownej rozprawu wo dźěławosći towarstwa w zašłych dwanaće měsacach. Mjez druhim wuzběhny wón disku­sijny rjad TracTare, w kotrehož wobłu­ku debatowachu čitarjo z awtorami aktualnych knihow na přikład Róže Domaš­cyneje, Benedikta Dyrlicha a Měrany Cušcyneje. Nimo toho naspomni lětu­šu hłownu zhromadźiznu Domowiny w Chrósćicach, na kotrejž zastupowa­štaj ZSW delegataj Juro Mětšk a Křesćan Krawc, kaž tež přihotowanski zjězd festiwala Łužica w Zhorjelcu, na kotrymž je zwjazk wuměłcow „serbske zajimy z wuspěchom zastupował“. Dalšej wjerškaj běštej Bělkej spožčenje Myta Do­mowiny čłonce ZSW Jěwje-Mari Čor­nakec a wustajeńca Měrki Pawlikoweje w Drježdźanskim ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo (SMWK).

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND