Dwurěčnosć je naš kapital

štwórtk, 27. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kowar: Łužica je wjele wjac hač jenož trochu Braniborskeje a Sakskeje

Budyšin (SN/JaW). Domowina chce „serb­ski kapital“ wjacerěčnosće jako „klučowu kompetencu“ w zakładnym wusměrjenju Łužicy zakótwić. To zdźěli wčera nowinski rěčnik třěšneho zwjazka Marcel Brauman. Pozadk prócowanja je wočakowany zakoń wo sylnjenju struktury. Z nim chcedźa nimo naprawow Zwjazka w hódnoće něhdźe 26 miliardow eurow tohorunja wodźene naprawy w zamołwitosći krajow k nałoženju ně­hdźe 14 miliardow eurow zwoprawdźić. Łužiskemu rewěrej chcedźa lětnje 200 milionow eurow z toho přewostajić. Za­kład­ ma być wuwićowa strategija, kotruž Hospodarski region Łužica (WiL) z přichodowej dźěłarničku Łužica zdźěłuje. Na dźěłarničce wobdźělena je tohorunja Domowina jako čłon jeje wodźenskeho wuběrka.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND