Dźěło bilancowali

pjatk, 28. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (LTh/SN). „Měšćanska Domowinska skupina 3 je jedna z najaktiwnišich skupin Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler‘.“ To rjekny čłonka župneho předsydstwa Leńka Thomasowa na hłownej zhromadźiznje skupiny předwčerawšim w Budyskim hosćencu „Lusatia“ a dźakowaše so zdobom wjelelětnemu předsydźe cyłka Měrćinej Wornarjej za swěrne a spušćomne dźěło. W swojej rozprawje bilancowaše wón pilne a wobšěrne dźěło skupiny 3.

Tež za lěto 2020 su sej skupinarjo tójšto předewzali. Na přikład chcedźa sej ródnu wjes bywšeho čłona Jurja Krawže Žuricy zbližić a sej dźěło tam bydlaceho rězbarja spřistupnić. Dale wobhladaja sej wobrazowy přednošk čłona Hinca Cuški wo wšitkich sydom festiwalach serbskeje kultury. Nimo toho wobdźěla so na centralnych zarjadowanjach Budyskeje župy a třěšneho zwjazka, mjez druhim na dnju wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND