Žadaja sej wuwzaćne rjadowanje

póndźela, 02. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Židźino (SN/JaW). Hnydom dwěmaj aktual­nymaj temomaj je so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk na Židźinskej starej šuli wěnowało. Byrnjež wjetšina čłonow chorosće dla zamołwjena była – jenož 12 z cyłkownje 28 čłonow bě přitomnych – a zwjazkowe předsydstwo wobzamknjenjakmane njebyło, su wuradźowanje přewjedli.

Jasnje wupraji so gremij nastupajo wu­­tworjenje rjadownjow 5. lětnika na serbskich wyšich šulach. Jan Nuk bě temu namje­tował. Wšako bě w minjenych měsacach tójšto wo tym słyšeć, zo móhło so stać, zo dyrbi Ralbičanska šula dźěći wotpokazać. Tohodla sej zwjazkowe před­­sydstwo zasadnje žada, kóždemu dźěsću zmóžnić tam do šule chodźić, hdźež staj je staršej přizjewiłoj. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik zwura­zni, je zaměr „w Ralbicach kaž druhdźe w Serbach škitać socialne rumy šulerjow“. Domowina sej tuž žada, wu­wzaćnje zarjadować dalšu rjadownju w přichodnym 5. lětniku Ralbičanskeje wyšeje šule, štož bě jasny­ signal gremija zjawnosći. Zdobom přilubichu staršim pomoc. „Smy jim na wšitkich stejnišćach poboku, hdyž podpěru trjebaja“, Statnik podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND