Wo móžnosćach rěčeć poručenje

srjeda, 12. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrnišu zjawnu debatu wo Serbach w strukturnej změnje nastorčić

Budyšin (SN/at). Aktualne połoženje Serbow w procesu strukturneje změny po kóncu zmilinjenja brunicy wujewja zjawy, z kotrymiž so zamołwići w Domowinje abo w Załožbje za serbski lud zdźěla hižo lětdźesatki bědźa. To móžachu wobdźělnicy wčerawšeho digitalneho zetkanja zwěsćić, na kotrež bě předsyda Domowiny Dawid Statnik přeprosył. 24 čłonow ze Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, serbskeju radow Sakskeje a Braniborskeje, z rady Załožby za serbski lud a jeje parlamentariskeje přirady je so – kaž z nowinskeje zdźělenki Domowiny wuchadźa – w dwuhodźinskej čiłej diskusiji na dalše postupowanje dojednało.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND