Serbskosć wažny wobstatk přichoda

srjeda, 12. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Marco Wanderwitz (nalěwo) je so wčera po rozmołwje zdobom do złoteje knihi Domowiny zapisał.  Foto: Janek Wowčer Marco Wanderwitz (nalěwo) je so wčera po rozmołwje zdobom do złoteje knihi Domowiny zapisał. Foto: Janek Wowčer

Serbskosć a šansy Łužicy nastupajo strukturnu změnu stejachu w srjedźišću rozmołwy społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku Marca Wanderwitza (CDU) ze zastupnikami Serbow a Domowiny.

Budyšin (SN/JaW). Połdra hodźiny traješe dźěłowa rozmołwa z Marcom Wanderwitzom wčera w Budyskim Serbskim domje. Na wuradźowanju pod hesłom „Dwurěčna Łužica – regionalna jónkrótnosć; změna strukturow jako wužadanje a šansa; wuznam serbšćiny w hospodarstwje a na dźěle“ wobdźělichu so nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman, prezident sakskeho třěšneho zwjazka rjemjeslnikow Roland ­Ermer, čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Marja Michałkowa, prěni přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (wšitcy CDU), direktor Załožby za serbski lud Jan Budar a referent ­Domowiny za hospodarske a infrastrukturne naležnosće Pětr Brězan.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND