Wo SLA wurjadnje wuradźuja

wutora, 11. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Załožbowa komisija je na swojim wuradźowanju 6. meje planowane rozjimanje přichoda a naležnosćow Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) z dnjoweho porjada přichodneje załožboweje rady 20. meje šmórnyła. Wo tym, informowaše čłon rady Bjarnat Cyž Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk. Jako přičinu mjenowaše wón wobstejnosće w SLA, „kiž su z wotchadom Judith Kubicec nastali a kotrež towaršnika SLA, Załožbu za serbski lud, zaběraja a tuž tež załožbowu radu. Wšako dźe wo rozsudy nastupajo personalije a přichod institucije.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND