Nowa rozprawa nětko přistupna

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Předwersija wjace hač 320 stron wopřijaceje Sedmeje rozprawy zwjazkoweho knježerstwa wo zwoprawdźenju Europskeje charty regionalnych a mjeńšinowych rěčow a informacija wo njej stej wot spočatka tydźenja w interneće pod přistupnej. K bytostnym wuwićam w rozprawniskej dobje mjenuja tam lětuše nowe­ financowanske zrěčenje za Załožbu za serbski lud, na kotrež su so Zwjazk, Sakska a Braniborska dojednali, spožčenje noweho Myta Miny Witkojc za serbsku rěč w Braniborskej kaž tež loni w januarje wutworjenu Załožbu za frizisku ludowu skupinu přez krajne knježerstwo Schleswigsko-Holsteinskeje. Dale wopisuje tónle sewjerny kraj po předležacych infor­macijach přidatne zawjazki za danšćinu, frizišćinu a delnjoněmčinu po rěčnej charće nastupajo zarjadniske dokumenty, wjesne mjena a kulturne aktiwity.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND