Paruje w blišej wokolinje maćernorěčnu bjesadu

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Siegfried Wawrik ma čapku, na kotrejž słowje „Rěču serbsce“ tójšto wo jeho identiće přeradźatej. Siegfried Wawrik ma čapku, na kotrejž słowje „Rěču serbsce“ tójšto wo jeho identiće přeradźatej.

Bywši pilot Siegfried Wawrik na wuměnku swoje serbske korjenje pěstuje

Siegfried Wawrik nimo němčiny tři dalše rěče perfektnje wobknježi: jendźelšćinu, rušćinu a serbšćinu. Serbska rěč bu 1941 narodźenemu do kolebki połožena. Rušćina měješe z jeho powołanjom lětarstwa činić, a jendźelšćina je pozdźišo k tomu přišła, wón rozprawja.

Siegfried Wawrik je pola swojeje wowki­ a ćety w Pěskecach wotrostł. Tam jeničce serbowachu. „Smy z přirodu a domiznu wusko zwjazani byli. Kajki běše to měr w lěsu!“, so wón dopomina. Rěč njebě jemu ničo wosebiteho, dokelž su ju wšitcy w jeho wokolinje powědali, pola pjekarja, we wjesnym konsumje a znajmjeńša tež prěnje lěta w šuli. Němčinu je připódla nawuknył. „Moja maćeršćina je a wostanje hornjoserbšćina“, zhladuje Wawrik na lěta dźěćatstwa a młodosće w katolskej kónčinje Hornjeje Łužicy mjez Budyšinom a Kamjencom. Po 8. lětniku chcyše słabuški skutkowacy hólc poprawom powołanje pjekarja nawuknyć. Jeho požadanje pak wotby wuwučowanski pjekar z přispomnjenjom, zo drje ma jara dobre wuswědčenje, měchi połne muki pak bychu za njeho přećežke byli.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Serbsku Protyku tež Siegfried Wawrik rady čita. Za přinošk wo dekanje Jakubje Skali so wuměnkar wosebje zajimuje. Foto: Peter Becker
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk