„Serbska kupa“ móžne mjeno dźěłoweho kruha

wutora, 27. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dohromady 6. króć lětsa, ale prěni raz wosobinsce su so wčera čłonojo dźěłoweho kruha „Serbski kulturny turizm Złokomorowsko-Grodkowskeje kónčiny“ w Prožymskim kulturnym domje zetkali. Dźěłowa skupina je dźěl wědomostneho předewzaća „Hódnoćenje imaterielneho kulturneho namrěstwa Delnjeje Łužicy w němsko-serbskim konteksće“(IKN) Serbskeho instituta.

Prožym (SN/CoR). Nimale dwaceći ludźi wobdźěli so na programje, w kotrymž njesteješe jenož wosobinske mjezsobne zeznaće w srjedźišću, ale tež wodźenje po Prožymskim Starym młynje a po Archeotechniskim centrumje Wjelcej. Wobě stejnišći słušatej k dźěłowemu kruhej. „Bě to jara intensiwne zetkanje, snano tróšku přezmužite předewzaće“, rjekny sobudźěłaćer projekta IKN Gregor Schneider.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk