Narodna drasta na balu prezentna

wutora, 26. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Poloneza čłonow Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny bě minjenu sobotu jedyn z wjerškow bala narodneje drasty w Ćisku.  Foto: Johann Tesche Poloneza čłonow Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny bě minjenu sobotu jedyn z wjerškow bala narodneje drasty w Ćisku. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). Z tradicionalnym zaćahom porow a dźesać mjeńšin trajacej polonezu pod režiju Heidi Forche je so minjenu sobotu wosmy bal narodneje drasty na žurli Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“ zahajił. Po tym zo dyrbjachu bal loni korony dla wotprajić, bě lětuša organizacija, kotraž ležeše runja zašłym lětam znowa w rukomaj Gabriele Linakoweje z Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny, wšo druhe hač jednora. „Dwaj tydźenjej do bala mějachmy jeničce 60 přizjewjenjow. Smy hižo rozmyslowali, hač dyrbimy znowa wšitko wotprajić. Potom pak je so tola hišće dosć zajimcow přizjewiło“, Gabriela Linakowa powěda.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND