Z dypkom spokojom

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Zeleno-běli Sepicy – SJ Njebjelčicy 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Hahn – Deleńk, Pawlik, Kral, Hrjehor, Dubaw, Hommel, Šołta (46. Mjechela), Lejnart, Hanuza, Čornak (74. Ričel)

Po treningowym lěhwje a přihotowanskej hrě přećiwo Radworskim koparjam nastupichu Njebjelčenjo njedźelu k nachwatanskej partiji w Sepicach. W jich rjadach pobrachowachu Cyž (zranjeny), Haška a Hoelzel.

Hosćićel sej pokal zawěsćił

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

13. bulowa nóc ST Natwara Němske Pazlicy w sportowni při Kamjenskim lětanišću je so wo spodobnu kopańcu za něhdźe 60 wopytowarjow starała.

Dźesać zastupnistwam poradźi so w 26 hrach 93 wrotow. Turněr postajace cyłki běchu Jednota Radeberg, SJ Njebjelčicy a Natwar Němske Pazlicy. W finalu přesadźi so hosćićel jasnje z 3:0 přećiwo Njebjelčanskim koparjam. Dypkownje w 24 hodź. bě turněr Ü 35 zakónčeny a Uwe Tschacher prošeše na mytowanje. Najlěpši wrotar dnja bě Thomas Drexel (HZ Halštrow/Hlinowc), najlěpši kopar Frank Ričel (SJ Njebjelčicy), najlěpši třělc wrotow Thomas Borkenfeld (Jednota Radeberg) a hrajer z najwjetšej zasadźitosću Matthias Hartmann (Jednota Radeberg).

kónčny staw:

1. Natwar Němske Pazlicy

2. SJ Njebjelčicy

3. Jednota Radeberg

4. ST Běła/Cunnersdorf

5. HZ Halštrow/Hlinowc

6. Přećelski kruh DB

7. ST Marijina hwězda

8. Natwar Němske Pazlicy II

9. Lok Kamjenc

10. Stala Něm. Pazlicy Norbert Adler

Bojowniska testowa hra wo dypki

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

RB Lipsk II – FSV Budissa Budyšin 2:2 (1:1)

Zestawa hosći: Jakubov – Kolan, Klippel, Patka, Čermák, Hoßmang, Reher (73. Salewski), Heineccius (62. Rosendo), Kral (86. Heppner), Hansch, Walther

Budyšenjo nastupichu pola rezerwy RB Lipska. Cyłkaj stej so na koparski test dojednałoj, dokelž běštej hižo dwójce přećiwo sebi wo dypki wojowałoj. Hosćo startowachu z połnej paru. Hansch bu w šěsnatce foulowany, a Hoßmang jědnatku k 0:1 (5.) přetwori. Njetraješe dołho a hižo steješe 1:1 (12.). Hač do přestawki mějachu hišće někotre móžnosće na woběmaj stronomaj. Krótko po změnje třělichu Lipšćenjo 2:1 (49.). Hra bě dale jara bojowniska. Krótko do kónca poradźi so Wal­therej 2:2 (88.). Clemens Werner

Widźał, słyšał, napisał (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Tomaš Faska

Zymscy sportowcy nimaja so lětsa lochko. Lědma smy so nad běłym próškom zawjeselić móhli a sej tón abo tamny wot­jězd z někotreježkuli hornjołužiskeje hory popřeć směli, je wšo hižo zaso nimo. Swjaty Pětr nima za nas w tejle miłej a na sněh chudej zymje žanežkuli zrozumjenje. Najwjace sobuželnosće mam za tych, kotřiž su so z njesměrnej prócu wo to starali, zo by zymski sport pola nas scyła móžny był. W Rugiswaldźe a Załomju na přikład, abo tež na Łysy (Lausche) we Waltersdorfje w Žitawskich horinach a druhdźe je so zamołwitym woprawdźe poradźiło, zaručić znajmjeńša něšto dnjow poměrnje dobre wuměnjenja. Dźeń wote dnja su pilnje a njesprócniwje wo to wojowali, zo by alpinske sněhakowanje scyła móžne było. Doniž njepřińdźe při temperaturach jasnje nad nulu praktisce přez nóc zahubny dešć a sněhakowanje wjace móžne njebě.

Poradźeny zazběh do 2. połserije

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

HZ Kinspork/Łužnica – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, Schultz, B. Bjeńš, Korjeńk, Wałda, Šołta, S. Bjeńš, Bejmak (82. T. Bejma), B. Bejma, Domaška (80. Kurjat)

Po krótkej zymskej přestawce nastupichu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki pola postupnika Kinspork/Łužnica. Byrnjež doma ze 6:0 jasnje dobyli, běchu Sokoljo warnowani. W pokalnym kole běchu tam hižo dwójce podleželi. Kumštny trawnik w Kinsporku je mjeztym tak dodźeržany, zo mjenuja jón jenož hišće plastowa přestrjeń.

Poslednju testowu hru dobyli

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin – FK Teplice U23 4:0 (3:0)

Zestawa Budissy: Große – Heppner, Patka, Pfanne, Čermák, Hoßmang, Heineccius, Hansch, Kral, Salewski, Walther, Fröhlich, A. Jakubov, Reher, Rosendo, Klippel, Kolan, Hausdorf

Na testowu hru su so zamołwići z Budyšina a Teplic krótkodobnje dojednali, dokelž partija Budissy přećiwo Lok Lipsk wjedra dla wupadny. Bě to posledni test za Budissu, z pomocu kotrehož móžeše trenar Tomaš Henčl swojich chowancow pruwować. Wot wšeho spočatka regionalny ligist duel na kumštnym trawniku w Humboldtowym haju postajowaše. Prěnje wrota pak dachu na so čakać. Po někotrych wuwostajenych móžnosćach postara so Florian Hansch wo 1:0 (26.). Pjeć mjeńšin pozdźišo přetwori Martin Hoßmang foulowu jědnatku k 2:0. Přewaha Budissy bě dale jasnje spóznajomna a Hansch zwyši mjeńšinu do přestawki samo na 3:0.

Po přestawce Budissa pilnje dale nadběhowaše. Wrota pak docpě jenož Maik Salewski (62.). Tež Alexander Jakubov móhł hišće foulowu jědnatku k dalšim wrotam přetworić. To pak so jemu njeporadźi. Wosta tuž při wuslědku 4:0. Clemens Werner

Dypki přećiwniskim hrajerkam darili

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Volleyballistki ST Marijineje hwězdy a VV Žitawy čakachu před zamknjenej sportowej halu, prjedy hač so prěnje hrajerki hosćićela zjewichu. Tola tež wone njemóžachu pomhać. Zamk sportownje so jenož k postajenemu časej wočinja. Sćoplenje započa so tuž ze zapozdźenjom, hra pak dypkownje.

ST Kupoj/Nowa Łuka – ST Marijina hwězda 3:2

(15:25, 23:25, 25:18, 25:23, 15:13)

SJ Chrósćicy – TSV Połčnica 0:3 (0:3)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Bětnar, Dórnik, Šmit, Domaška, Schulze, Kunze (46. Młynk), Žur (68. Bogusz), Věchet (46. Dehn)

Na kumštnym trawniku w Kamjencu so Chróšćanskej SJ docyła ničo nje­zešlachći. Jeničce šěsć minutow bě časnik wotdźěłał a hižo běchu Chróšćenjo w zastatku. Po njejasnosći w defensiwje skoči přećiwniski nadběhowar najwyše a zhłójčkowa bul do saka. Krótko na to hnydom dalši šok: Daloka třělwa Połčničanow, wrotar Králíček chwataše z klětki ale bul njedósta, škitar bě tohorunja přepozdźe a hižo steješe 0:2 (8.). W 17. min. nasta wulkotna kombinacija hosći před domjacej šěsnatku, kotruž srjedźopólny hrajer z niskej třělwu do krótkeho kuta k 3:0 zakónči. Tak běše hra hižo po 18 min. rozsudźena. Domjacy běchu kaž lemjeni, spytachu přiwšěm čuwy wobchować. Njemějachu pak prawy recept. Tak dźěše z jasnym zastatkom do połčasa.

Wuslědki (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Regionalna koparska liga

1. Nordhausen 18 38  :  14 41

2. Zwickau 18 35  :  13 40

3. Jena 18 23  :  9 35

4. Berlinski AK 18 26  :  12 34

5. Neugersdorf 18 30  :  18 34

6. BFC Dynamo 18 40  :  29 34

7. Babelsberg 03 18 24  :  10 31

8. Auerbach 19 32  :  26 31

9. Neustrelitz 19 29  :  23 28

10. Hertha BSC II 18 29  :  33 25

11. Budissa Budyšin 18 28  :  21 23

12. RB Lipsk II 18 22  :  28 19

13. Meuselwitz 18 20  :  31 19

14. Schönberg 18 22  :  26 18

15. FC Viktoria 18 18  :  34 12

16. Luckenwalde 18 13  :  44 10

17. Rathenow 18 14  :  40 8

18. Halberstadt 18 16  :  48 5

Sport (29.01.16)

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

Koparski camp znowa budźe

Tony Jantschke, kopar zwjazkoweho ligista Borussia Mönchengladbach, je dalši Tonyja Jantschkowy koparski camp připowědźił, a to wot 16. junija do 19. junija ze swojim teamom we Wojerecach. Wobdźělić smě so 44 dźěći. Přizjewjenja pak su hakle kónc februara móžne. Jantschke chce so sčasom přizjewić a modality wozjewić.

Bulowa nóc w Kamjencu

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přeproša na 13. bulowu nóc za koparjow, staršich hač 35 lět. Turněr je dźensa w sportowej hali při Kamjenskim lětanišću. Wubědźowanje započnje so 18.45 hodź. Přizjewjene su mustwa: Jednota Radeberg, Statistika Němske Pazlicy, HZ Halštrow/Hlinowc, Přećelski kruh Němske Pazlicy (zakitowar pokala), Lok Kamjenc, ST Marijina hwězda, SJ Njebjelčicy, Piwarnja Radeberg, ST Běła/Cunnersdorf, Natwar­ Němske Pazlicy a Natwar Němske Pazlicy II.

Volleyballowa dypkowa hra

30.01. 10.00 Worklecy II hraja we Wojerecach.

Koparske dypkowe hry

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND