Do kina (07.05.15)

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:

7.5.–13.5.2015: Pitch Perfect 2: srj 19:45 hodź. Kein Ort ohne Dich: wšědnje 16:45 a 19:30 hodź. Avengers – Age of Ultron: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:15 a 19:15 hodź. | pj, so a srj 22 hodź. | w 3 D Fast & Furios 7: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) | pj, so a srj 22:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 17:15 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pj, nj a wu 17 hodź. | štw, so a srj 19:30 hodź. Halbe Brüder: so a srj 22:15 hodź. Der Kaufhaus Cop 2: nj 12:45 hodź. Der Nanny: štw, so a srj 17 hodź. | pj, nj a wu 19:45 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. American Sniper: pj 22 hodź. Shaun das Schaf: pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Home – Ein smektakulärer Trip: nj 12:30 hodź. | w 3 D Gespenster­jäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Cinderella: pj, so, nj a wu 14:30 hodź.

Kino-ekstra: Als wir träumten: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (06.05.15)

Mittwoch, 06. Mai 2015 geschrieben von:

Akademija wěnuje so pčołkam

Wojerecy. Cyle w znamjenju pčołkow steji přichodne zarjadowanje akademije seniorow Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka jutře, štwórtk, w 10 hodź. dźěćacej a młodźinskej farmje we Wojerecach. Karl Koar porě­či wo tym, čehodla su pčołki za přirodu nimoměry wažne a kak móžemy jim dobre žiwjenske wuměnjenja skićić.

Spominaja na znowazałoženje

Chrósćicy. Składnostnje 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny wotměje so pjatk, 8. meje, w 19.45 hodź. (po kemšach) wopomnjenske zarjadowanje před statokom Bosćija Wjesele w Chrósćicach. Tam porěči předsyda Domowiny Dawid Statni­k. Chróšćanske dźěći zarjadowanje kulturnje wobrubja.

Přednošuje wo jězbje

Haslow. Wo swojej kolesowanskej jězbje po Europje přednošuje Julian Nyča zajutřišim, pjatk, w 19.30 hodź. pola Bizoldec w Haslowje. Domowinska skupina Baćoń/Haslow wšitkich čłonow kaž tež dalšich zajimcow wutrobnje přeproša.

Wobornicy so dźakuja

Pokiwy (05.05.15)

Dienstag, 05. Mai 2015 geschrieben von:

Porěči wo etaće

Droždźij. Wo hospodarskim planje Swobodneho stata Sakskeje a wo dalšim wuwiću wjesneje kónčiny porěči zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šima­n (CDU) jutře, srjedu, w 19 hodź. w towarstwowym domje kulturneho a domizniskeho towarstwa w Droždźiju pola Wósporka. Wšitcy zajimcy su na to wutrobnje přeprošeni.

Čita z powědančkow

Budyšin. „Heimkehr“ rěka kniha, kotruž je Annelies Schulz w nakładnistwje Lusatia wudała. Ze swojich powědančkow čita awtorka štwórtk, 7. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec knihar­ni. Městna měli so rezerwować. Zastup płaći tři eura.

Na zjawny přednošk

Protyka (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Pjatk 1.–3.5.  25. mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

  10:00 Swójbny swjedźeń na Budyskich Žitnych wikach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Budyskej wohnjostraži

  10:00 Nalětnja sadźenska bursa we Wochožanskim parku­ błudźenkow

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabato­wym młynje

  11:00 Wodźenje po historiskej Hórnikečanskej ener­gijowej fabrice

  15:00 Mejemjetanje w Kamjenej

  15:30 Swjedźenske zarjadowanje „200 lět Wjercha Pückle­rowy park“ při Mužakowskim hrodźe

  15:30 Zetkawanski dźeń we Wojerowskim zwěrjencu

Sobotu 2.5. 10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim dworje

  15:00 „Wotewrjeny biodwór“ pola Čóškec w Ralbicach

  19:00 Koncert z Classic Brass a prof. Matthiasom Eisenber­gom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  20:00 Budyski korčmowy swjedźeń – w „Culinariumje“ hraje kapała SerBeat

Njedźelu 3.5. 9:00 Łužiski kćenjowy běh na Kamjenskim torho­šću

Restawrowanske dźěła na jězorowej pyramidźe w Rogeńskim parku so nachileja. Loni w juniju započachu pochowansku městnosć­ wjercha Pücklera wobšěrnje wobnowjeć. Pyramidu nětko z 1 800 genetisce identiskimi potomnikami historiskeho dźiwjeho wina po originalnym přikładźe zwosadźeja. Foto: Michael Helbig

Pokiwy (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Mejemjetanje na nawsy

Kamjenej. Na Kamjenjanskej nawsy při swjatym křižu chcedźa hižo jutře meju­ mjetać. Započatk je w 15 hodź. Wječor su reje ze serbskej kapału Con-takt. Wo ćělne derjeměće je postarane.

Zaso wulke burske wiki

Koćina. Kockertec Krabatowy swět pře­proša hosći njedźelu, 3. róžownika, wot 10 hodź. do Koćiny na wulke burske wiki, na dźeń wotewrjeneho dwora. Wjace hač 70 wikowarjow chce tam swoje speciality a wudźěłki poskićić. K tomu zahraje dujerska kapała, toča Kulowske piwo a porjedźeja najwšelakoriše jědźe. Tež za dźěći budźe zaso zaběra přihotowana.

Na bursu rostlin

Rěčicy. Njedźelu přewjedu na Rěčičanskim Erlichtec dworje wot 10 hodź. zahrodowe wiki z bursu rostlin a ze škleńčerskim wuměłstwom. Hobbyjowi zahrodkarjo móža sej kerčki, dule a cyble měnjeć. W dźiwadłowej bróžni pokazaja wustajeńcu wo pčołarstwje.

Mejski nyšpor z hudźbu

Róžant. Towarstwo Cyrila a Metoda přeproša njedźelu, 3. meje, w 17 hodź. na mejski nyšpor do Róžanta. Hudźbnje wobrubja jón šulerjo Budyskeje hudźbneje šule a jeje Pančičanskeje wotnožki.

Pokiwy (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Wotewru wustajeńcu

Budyšin. Wustajeńcu Karla Vouka „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina“ wotewrje njedźelu, 3. meje, w 15 hodź. Budyski Serbski muzej na to wutrobnje přeproša. Zawod poda wuměłc sam, wo hudźbne wobrubjenje postara so kapała DeyziDoxs. Wopytowarjo wotewrjenja wustajeńcy dóstanu składnosć potuń­šeneho zastupa za poslednje předsta­jenje dźiwadłoweje hry „Mój wuměrjeny kraj“ w NSLDź samsny dźeń w 17 hodź. Zastup do Serbskeho muzeja je dar­motny, lisćik za předstajenje NSLDź płaći wot wosom eurow.

Wopominaja prócowarja

Hora. Domowinska skupina Łusč a Jasčanske towarstwo Bjesada přeprošatej na wopomnjensku swjatočnosć njedźelu, 3. meje, na Horu pola Bóšic. Swjatočnosć zahaji so w 15 hodź. při křižowanišću Łusč-Hora-Banecy. Tam wopominaja Jakuba­ Nowaka-Horjanskeho, kiž je so na Horje narodźił. Serbski prócowar, do­miznowědnik, spisowaćel a farar je so zaměrnje­ za serbski lud prócował. Z teje přičiny chcedźa na jeho 150. narodniny spominać a za njeho pomnjatnu taflu wotkryć.

Porěči wo stawiznach wsy

Rozhłós (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Moja melodija:

Weronika Rachelic

11:45 Recensija knihi Bena Budarja „Sym měła tajki strach“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym wuhotowanju domizniskeje stwy w Bórku

13:00 K swětowemu dnjej smjeća

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

30.4.–6.5.2015: Der Babadook: pj 22:30 hodź. Kein Ort ohne Dich: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:45 a 19:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 17:15 hodź. | w 3 D Käpt´n Säbelzahn: nj 14:45 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Fast & Furious 7: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Honig im Kopf: pj 17:15 hodź. | štw, so a wu 19:45 hodź. Gespensterjäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Halbe Brüder: pj 22:15 hodź. Der Kaufhaus Cop2: nj a srj 17:15 hodź. Der Nanny: štw, so a wu 17:15 hodź. | pj, so, nj a srj 20 hodź. American Sniper: so 22:15 hodź. Shaun das Schaf: pj, so a wu 14:45 hodź. Home – ein smektakulärer Trip: nj 12:30 hodź. | w 3 D Cinderella: nj 12:30 hodź.

Kino-ekstra: Als wir träumten: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Franc we Wuhladku

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:
Budyšin. Chróšćan Franc Čornak a jeho němskorěčna kniha „Franc w zbožu“ wo je­ho wandrowskich lětach staj jedna z temow telewizijneho magacina Wuhladko sobotu, 2. meje, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Tam rozprawjeja wo trochu njewšědnej njedawnej knižnej premjerje w Chróšćanskej kowarni. Dale dopomina wusyłanje mjez druhim na znowazałoženje Domowiny před 70 lětami a předstaji dr. med. Alojsa Hantuša, kiž je nětko jedyn z čestnohamtskich lěkarjow Drježdźanskeje Semperoweje opery. Wuhladko wospjetuje sćelak MDR wu­toru, 5. meje, w 5.50 hodź.

Anzeige