Horce a słónčne wjedro wabi mnohich k łužiskim jězoram, kaž tule k Třižonjanskemu, zo bychu so kupali a wochłódnili. Přichodne dny ma dale słónčne wostać, wjedrarjo pak wěšća za jutře popołdnju z blakami njewjedra a sylny wětrik. Njedźelu so na 29°C „wochłódni“, póndźelu a wutoru připowědźeja meteorologojo za Łužicu 25 do 28 stopnjow ćopłoty. Foto: Martina Arlt

Pytamy najrjeńše dowolowe foto

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:
Jenož hišće tydźeń a lětnje prózdniny – znajmjeńša w Sakskej – budu hižo zaso nimo. Mjeztym drje je najwjetši dźěl našich čitarjow w dowolu pobył a nadźijomnje te abo tamne foto třělił. Na nje je redakcija Serbskich Nowin tež lětsa wćipna, wšako pytamy znowa za najrjeńšim dowolowym wobrazom čitarjow. Pósćelće swój wobraz e-mailnje­ na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Redakciska­ jury změje potom nadawk, tři najrjeńše fota mytować. Dobyćerjam přewostajimy swójbny zastupny lisćik za Małowjelkowski prazwěrjenc, w LND wušłu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ a tři zastupne lisćiki za Budyske kino.Marian Wjeńka

Pokiwy (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Koncert z požadarjemi azyla

Hamor. Iniciatiwa „inAktion – Křesćenjo při Bjerwałdskim jězoru“ přeproša jutře, 15. awgusta, w 19.30 hodź. na wosebity koncert při Bjerwałdskim jězoru. Dožiwić móža zajimcy na promenadźe Hamorskeho přibrjoha skupinu ­Sym­­pho­ny of nations z Ochranowa. Su to­ ­hudźbnicy z USA, Nepala, Čěskeje a Němskeje. Jako hosćo přińdu na zarjadowanje požadarjo azyla z Albanskeje a Irana­. ­Woni chcedźa koncert z přinoškami ­wobohaćić. Zastup je darmotny.

Zelowy swjedźeń w klóštrje

Pančicy-Kukow. W klóšterskej zahro­dźe w Pančicach-Kukowje budźe jutře, sobotu, na Marije donjebjes­wzaća, nóc swěčkow. Wona započnje so w 19 hodź. Njedźelu, 16. awgusta, wotměje so na samsnym městnje zelowy swjedźeń, kotryž so w 14.30 hodź. z tradicionalnym ekumeniskim nyšporom zahaji. Na nim chcedźa kaž kóždolětnje zaso zelowe kwěćele žohnować. Po nyšporje je koncert z Kamjenskej Red Tower Big Band a z Großöhrsdorfskim gospelowym chórom. Na hosći wjeseli so 25 wikowarjow, kotriž poskićuja zelowe produkty.

Lětnja tura zapósłancow

Protyka (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Pjatk 14.–16.08.  Diversity-festiwal w Budyšinje a Radworju 

   Dźeń konja w Chwaćicach

  19:30 „Fantazije panoweje pišćałki“ – koncert při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15. a 16.08.  Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

   Patronatny swjedźeń w Kulowje  

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim zastaranskim centrumje za wóčne chorosće

  10:00 11. łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Łapanje kokota w Rogoznje, Mosće a Hochozy

  14:00 6. zabiwanje kokota na Górach  

  19:00 „W swětle tysac swěčkow“ w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe

  19:30 Finalny koncert mjezynarodneho hudźbneho lěća na Zhorjelskim Delnim torhošću

  20:00 Festiwal Black Raven we Wojerowskim Irish pubje Njedźelu 16.08. 11:15 Wotewrjenje wustajeńcy „Hornjołužiske hrody“ w Kinsporskej ewangelskej cyrkwi

  14:30 Zelowy swjedźeń w Pančicach-Kukowje

Wutoru 18.08. 9:00 Dźěćaca olympiada we Wojerowskej Jahnowej sportowni

  11:00 Paslenje za dźěći w Dešnjanskim muzeju

Srjedu 19.08. 19:00 Zhromadne spěwanje w Bukečanskej cyrkwi

Štwórtk 20.0814:00 Prózdninski dźěćacy program we wuměłskej dźě-

   łarni Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  13:30 Zahajenje Kamjenskeje Boršće

Rozhłós (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje

11:20 Wurězki z oratorija „Žně“

11:45 Ćeže serbskich šwalčow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi, z delnjoserbskimi wobrotami a wo „małej galeriji“ – Serbskej tkalčerni w Drjowku

13:00 Słowakska ludowa hudźba

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (13.08.15)

Donnerstag, 13. August 2015 geschrieben von:

13.8.–19.8.2015: Fantastic Four: wšědnje 16:30, 18:30 a 20:45 hodź. | pj a so 23 hodź. Dating Queen: wšědnje 14:45 (nimo so a nj), 17 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: nj 14:30 hodź. Mission Impossible: wšědnje 14 hodź. (nimo so a nj), 16:45 a 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 9:30 hodź. Southpaw: srj 20:15 hodź. Barbie – Eine Prinzessin im Rockstar Champ: so a nj 15 hodź. Minions: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pó) | wu 9:45 hodź. | pj, so, nj a srj 16:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, so a srj 18:15 hodź. | štw, pj, so a wu 18:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:15 hodź. (nimo nj) | wu 9:45 a 12 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 10 a 12:15 hodź. Minions: wu 12 hodź. | štw a wu 21 hodź. | pj, so a nj20:30 hodź. | w 3 D Kartoffelalat – Nicht fragen!: so a nj 14:45 hodź. Jurassic World: štw a wu 16:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:15 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Die Frau in Gold: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: nj 18:15 hodź.

Kamjentny dom přeprošuje na kino pod hołym njebjom na Sprjewinej hasy 10: srj, 19.8., 21:00 komedija Jeder dreht mal durch

Pokiwaj (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

Kubłanska jězba župy

Budyšin. Kubłanska jězba župy „Jan Arnošt Smoler“ na serbskich stawizniskich slědach powjedźe 26. septembra do Drježdźan. Přizjewić móža so zajimcy hač do 31. awgusta pola regionalneje rěčnicy Katje Liznarjec pod telefonowym ­čisłom 03591/ 550 221.

Wulět dekanatneje młodźiny

Worklecy. Serbska dekanatna młodźina wuleći sej 6. septembra do Slepoho a Błótow. Přizjewjenja přijimuje hač do 27. awgusta dušepastyrstwo we Worklecach.

Hač do njedźele poskićatej towarstwo Krabatowy młyn a Wojerowske kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje kino pod hołym njebjom. Stajnje wot 21 hodź. pokazuja tam wšelake filmy, dźensa „Fack ju Göhte“, jutře, sobotu, „Honig im Kopf“ a njedźelu nahrawanje Krabatowych swjedźenskich hrow z lěta 2012 „Krabat zetka Awgusta při Čornym młynje“. Zastup je móžny wot 19 hodź. Do předstajenja móžeće z Čornym młynkom po młynje dundać. Foto: Ulrike Herzger

Pokiwy (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

BMWje w klóštrje

Pančicy-Kukow. Štóž chce sej BMWje 8. serije, kotrež běchu w lěće 1989 prěni króć na wikach, cyle blisko wobhladać, ma k tomu jutře sobotu, 8. awgusta, přiležnosć. Wobsedźerjo tychle wosobnych awtow, čłonojo kluba 31, su tele dny po cyłej­ Němskej po puću. Jutře pak zastanu woni w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe a su tam wot 11 do 14 hodź. k rěčam. Zawěsće wuda so za toho abo tamneho zajimca tež mała „tura po kraju“.

JANKAHANKA za dźěći

Smječkecy. We wobłuku Smječkečanskeho wjesneho swjedźenja tónle kónc tydźenja změja tam jutře, sobotu, wosebitu překwapjenku. Pod hesłom „White night openair“ přeprošeja na jónkrótny hudźbny wječor z kapału JANKAHANKA. Regularny zastup je w 20 hodź. Dokelž je to­ lětsa posledni koncert kapały a dokelž maja mjeztym tež wjele młódšich fanow, poskića hižo wot 18 hodź wosebity koncert jeno za dźěći. Tohodla přeprošeja wšitke młode swójby z dźěćimi na tónle jónkrótny mały dźěćacy koncert, hdźež změja tež najmjeńši fanojo ­składnosć, serbsku kapału raz live dožiwić.

Do prazwěrjenca

Protyka (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Pjatk 7.–9.8.  Lětanske dny na Lětońskim lětanišću

   Domizniski swjedźeń w Grodku  

   Wjesny swjedźeń w Smječkecach 

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu z filmom „Fack ju Göhte“

Sobotu 8.–9.8.  Zetkanje wlečakow w Koblicach   

   Hornčerske dny w Hózku 

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje 

  20:00 Openair-koncert w Smječkecach

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

   w Čornym Chołmcu z filmom „Honig im Kopf“

Njedźelu 9.8.  13:30  Łapanje kokota we Wjerbnje

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

        w Čornym Chołmcu z filmom wo Krabatowych swjedźenskich hrach z lěta 2012

Wutoru 11.08.  11:00  Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim 

 muzeju 

  14:00 Paslenje zwěrjećich figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju  14:00  Paslenje za dźěći

   w Dešnjanskim domizniskim    muzeju

  19:00   Přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wo „Žehliwych horach w Karibice“

Srjedu 12.08.11:30 Žiwjenje pčołkow“ – prózdninske zarjadowanje

we Wulkoždźarowskim Krabatowym domje

  21:00 Přednošk „Padace hwězdy na nócnym njebju“ w Budyskej hwězdarni

Štwórtk 13.08. 19:00 Bladenight – z inlineskaterami abo z kolesom

po Łužiskim­ ­kole jězdźić

Anzeige