Protyka (11.12.15)

Freitag, 11. Dezember 2015 geschrieben von:

Sobotu 12. / 13.12.  

   Kamjenski adwentny spectaculum

   Teschnerowe hodowne wiki we Wojerowskim starym měsće

  15:00 „Bajki w zymje“ – serbski pěsnjer Bernd Pittkungs w Choćebuskej Sprjewinej galeriji

  16:00 Dźiwadło „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Drježdźanach na Prießnitzskej 18 

  17:00 Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi 

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju – Hodowne spěwy ze wšeho swěta

  19:45 Předstajenje knihi Bena Knebla „Hdźe statok mój“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 13.12.  15:00  Hodowny koncert Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra w hali na Budyskim Třělnišću

  16:00 Hodowny koncert w Kamjenskej Marinej cyrkwi

  16:30 Adwentny koncert w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje

  19:30 Klawěrny wječork z twórbami Mozarta (hraje kantor Martin Baldenius) w Klětnjanskej cyrkwi

Póndźelu 14.12  17:00 Hodownička z chórom Łužyca w Choćebuskim    Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk wo wolijowych brukach a jich biologiji w Njeswačanskim hrodźe

Srjedu 16.12. 14:00 Předstajenje kurječkow a (do)hodownych postawow w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (11.12.15)

Freitag, 11. Dezember 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Baje Měrćina Nowaka Njechorńskeho – start do akcije

11:45 Adwentne woknješko:

„Hody bjez sněha“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo CDji z delnjoserbskimi hodownymi spěwami

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Čitaja na finisaži

Donnerstag, 10. Dezember 2015 geschrieben von:
Drježdźany. „Overshadowed – Überschattet“ rěka wustajeńca našočasnych pozicijow ze Syriskeje w Drježdźanskej galeriji Holgera Johna (Rähnitzgasse 17), kotruž sobotu, 12. decembra, zakónča. Wot 19 hodź. wotměja tam finisažu z čitanjom wjacorych awtorow. Nimo syriskich spisowaćelow a basnikow budźe to tohorunja Benedikt Dyrlich. Zwjazk serbskich wuměłcow nimo dalšich wuhotowarjow na tele zarjadowanje sobu přeproša.

Do kina (10.12.15)

Donnerstag, 10. Dezember 2015 geschrieben von:

10.12.–16.12.2015: Der kleine Prinz: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | nj 12:15 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 hodź. | pj, so, nj a wu 16:45 hodź. | nj 12:15 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 17 hodź. Arlo & Spot: pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 17 hodź. Im Herzen der See: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) Bridge of Spies: pj, nj a wu 19:15 hodź. | pj, so a srj 22 | Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) | pj, so, nj a wu 14.15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Spectre: wšědnje 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Er ist wieder da: štw, so, pó a srj 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:30 hodź. Alles steht Kopf: nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Familienfest: pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (09.12.15)

Mittwoch, 09. Dezember 2015 geschrieben von:

Brigada koncertuje

Budyšin. Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přeproša na swój tradicionalny adwentny koncert sobotu, 12. hodownika, w 17 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje. Nimo znatych serbskich spěwow zaklinča pólske a ruske kaž tež pišćałkowe twórby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme.

Klětu zaso putnikuja

Smjerdźaca. Klětu stej zaso putniskej jězbje z busom do Medźugorja planowanej, a to wot 12. do 19. měrca a wot 29. septembra do 1. oktobra. ­Přizjewjenja přijimuje Gerat Róbl w Smjerdźacej. We wobłuku wobeju jězbow chcedźa dnjowy wulět do Dubrovnika přewjesć.

Pokiwy (08.12.15)

Dienstag, 08. Dezember 2015 geschrieben von:

Spěwaja w chorowni

Kamjenc. Zo bychu tež w Kamjenskej chorowni maltezow pacientam trochu adwentneho wjesela wobradźili, přewjedu tam wjacore hudźbne popoł­dnja. Jedne z nich wuhotuje jutře, srjedu, Chróšćanski cyrkwinski chór. Wot 17 hodź. zanjesu spěwarki a spěwarjo mjez druhim serbske adwentne pěsnje. 23. decembra zahudźa we 18.15 hodź. dujerjo Małowjelkowskeje bratrowskeje wosady, a patoržicu wot 13 hodź. poćehnje kantorstwo swj. Marje spěwajo po stacijach. Nimo toho poskićeja kóždu póndźelu we 18.30 hodź. adwentne rozpominanje.

Póńdźe wo serbske prašenja

Zły Komorow. Łužiski běrow braniborskeje załožby Rosy Luxemburg přeproša na dalše zarjadowanje w rjedźe „Rěčeć wo filozofiji, wuměłstwje a politice“. Štwórtk, 10. decembra, steja Serbja a jich nastupace temy w srjedźišću. Z hosćom budźe spěwytwórc Bernd Pittkunings. Zarjadowanje wotměje so w Złokomorowskej kniharni Tengler na Torhošću 11 a započnje so w 19 hodź. Zastup je darmotny.

Šulerjo koncertuja

„Wumrěć njedawa, ćeta“ rěka nowa wjeselohra lajskich dźiwadźelnikow z Konjec a Šunowa. Swoju wuspěšnu premjeru dožiwi kruch w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje spočatk nowembra w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Nětko hotuja so delanscy hrajerjo, mjez nimi tež młoda Šunowčanka Viktoria Žurec, jako studentka skótneje mediciny Rezi (naprawo) na třeće z cyłkownje jědnaće předstajenjow, kotrež budźe njedźelu, 6. decembra, w 16 hodź. w Chrósćicach. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Pjatk 4.12. 19:00 Hłowna zhromadźizna towarstwa Bratrowstwo na Kulowskej Bosćanowej žurli

  19:30 Forum „Młodźina woła“ we Wotrowskim młodźinskim klubje

Sobotu 5.12. 9:00 Dohodowne wiki na Kulowskim torhošću

  11:00 Konferenca „Dobre žiwjenje w harmoniji“ ze Serbami w Choćebuskej uniwersiće

  14:00 Mjezynarodna adwentnička w Budyskim Serbskim domje

  15:30 Swójbne adwentne popołdnjo w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  15:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Śichy dny w decem­brje“ w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  17:00 Pišćelowy koncert z Tomašom Žurom w Ralbičanskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ w Radworskim hosćencu „Meja“

  19:30 Beneficny koncert skupiny Po Štyrjoch w Jaseńcy

  19:45 Marko Grojlich čita z knihi „Mjez Křičom a Lubatu“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 6.12. 10:00 Hody – Serbske hodowne kěrluše a tradicije z Berndom Pittkuningsom w muzeju na Lědach

  16:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“

Srjedu 9.12. 15:00 Pišćelowy koncert z organistom Tomašom Žurom w Berlinskej katedrali swj. Jadwigi

  15:00 Praksisowy forum Serbskeho instituta w Choćebuskim Serbskim domje

Pokiwy (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Hosćo na dohodownych wikach

Kulow. Na Kulowskim torhošću wotměja so jutře wot 9 hodź. dohodowne wiki. Hač do pózdnjeho popołdnja móža hosćo zajimawe a wotměnjawe programy ze šulerjemi Krabatoweje zakładneje šule, z dźěćacym chórom katolskeje wosady, chórom Bratrowstwa a dalšimi dožiwić. Witać chcedźa tež hosći z pólskeho partnerskeho města Lubomierza.

Na pišćelowy koncert

Ralbicy. Lubowarjo pišćeloweje hudźby su jutře na koncert do Ralbičanskeje cyrkwje přeprošeni. W 17 hodź. hraje tam organist Berlinskeje katedrale swjateje Jadwigi Tomaš Žur. Mjez druhim wěnuje so rodźeny Baćonjan twórbam Bacha, Mozarta a Hakima.

Čitanje w hospodźe

Chrósćicy. Marko Grojlich z Bukec, rozhłosownik na wuměnku, je zběrał, zestajał, přełožił a wudał podawizny a stawiznički z kónčiny wokoło Malešec. Skurilne, dramatiske, wšědne – za čas před wjace hač sto lětami. Zapisane su wone w jeho knize „Mjez Křičom a Lubatu“ – a někotre z nich chce wón jutře na čitanju w Chróšćanskej putniskej hospodźe předstajić. Započatk je w 19.45 hodź.

Adwentnička młodźiny

Rozhłós (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z wjedrowanjom w hodowniku

11:20 Ćěkancy mjez nami

11:45 Adwentne woknješko:

„Pokradnjeny sněh“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z nowosćemi z SLA

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (1. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

  (dr. Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

Anzeige